Căsătoria și familia

Creați după chipul lui Dumnezeu, bărbat și femeie, suntem proiectați să avem relații între oameni. Căsătoria este idealul lui Dumnezeu pentru a trăi în armonie și pentru copiii noștri ce vor crește în siguranță și dragoste.

Căsătoria a fost instituită de Dumnezeu în Eden. Isus a declarat-o ca fiind unirea pentru toată viata dintre un bărbat şi o femeie, într-o părtăsie plină de dragoste. Pentru creştin, căsătoria este un legământ atât fată de Dumnezeu, cât şi fată de tovarăşul de viată. De aceea, trebuie să fie încheiată numai între parteneri care împărtăşesc aceeaşi credinţă. Această relaţie se întemeiază pe dragoste reciprocă, pe cinste, respect şi responsabilitate şi trebuie să reflecte dragostea, sfinţenia, apropierea şi permanenta relaţiei dintre Hristos şi biserica Sa. Cu privire la divorţ, Isus a învăţat că cel care se desparte de tovarăşul său de viată din alte motive decât infidelitatea, căsătorindu-se cu altcineva, comite adulter. Deşi unele relaţii de familie nu corespund idealului, soţii care se dăruiesc unul altuia pe deplin în Hristos pot realiza o unitate plină de dragoste prin călăuzirea Duhului şi pot contribui la dezvoltarea bisericii. Dumnezeu binecuvântează familia şi doreşte ca membrii ei să se ajute unul pe altul pentru a ajunge la maturitate. Părinţii sunt datori să-si crească copiii în dragoste şi ascultare de Dumnezeu. Prin exemplul şi cuvintele lor, ei trebuie să-i înveţe că Hristos disciplinează în mod iubitor, întotdeauna gingaş şi atent, dorind ca ei să devină membri ai trupului Său, familia lui Dumnezeu. Legătura familială tot mai strânsă este unul dintre semnele distinctive ale soliei finale a Evangheliei (Geneza 2:18-25; Matei 19:3-9; Ioan 2:1-11; 2 Corinteni 6:14; Efeseni 5:21-33; Matei 5:31-32; Marcu 10:11-12; Luca 16:18; 1 Corinteni 7:10-11; Exod 20:12; Efeseni 6:1-4; Deuteronom 6:5-9; Proverbe 22:6; Maleahi 4:5-6).