Modul de viață

Creați pentru o viață deplină

Legea lui Dumnezeu – cele Zece Porunci – ne arată cum să trăim și să demonstrăm nevoia noastră după Isus. Prin lege, El condamnă păcatul nostru și ne arată calea pe care să o urmăm. Este mult mai mult decât a ajunge linia de sosire. Linia de bază a celor zece porunci este relația cu Dumnezeu, sine și alții.

Pentru că Dumnezeu ne arată mai curând decât să ne spună cum să trăim, Isus a venit ca un exemplu al legii lui Dumnezeu adusă la viață. În contrast cu serbarea Sabatului din zilele Sale, Isus subliniază Sabatul zilei a șaptea atât ca zi de odihnă, cât și de restaurare. Respectăm în fiecare săptămână Sabatul prin oprirea din munca pentru noi, afacerile zilnice și căutăm să servim și să binecuvântăm pe alții făcându-le bine. Sabatul este darul lui Dumnezeu de libertate pentru noi. Ne oferă timp pentru restabilirea noastră, a familiilor noastre și a relației noastre cu Dumnezeu.

Dumnezeu ne cheamă să fim ispravnici, încredințându-ne responsabilități. Dumnezeu ne-a încredințat spre administrare pământul, resursele și copiii. Într-o zi, curând se va întoarce. Trebuie să fim buni ispravnici ai timpului nostru, al energiei și corpurilor, al mediului înconjurător, a resurselor materiale și pe ceilalți din jurul nostru. În calitate de creștini, nu ne uităm doar pentru interesul nostru, ci pentru imaginea de ansamblu, cântârind acțiunile noastre în lumina planurilor lui Dumnezeu, știind că Dumnezeu ne va binecuvânta.

Dumnezeu dorește să trăim în integritate și echilibru, având grijă de corpurile noastre, perfecționându-ne mințile și hrănindu-ne spiritele. Știind prețul cel mare pe care Isus l-a plătit pentru a ne răscumpăra, dorim să glorificăm pe Dumnezeu în fiecare aspect al vieții noastre. Așa cum Duhul Sfânt locuiește în noi, căutăm să înălțăm pe ceilalți și să întruchipăm harul lui Dumnezeu în acțiunile și interacțiunile noastre. În calitate de martori atenți pentru Dumnezeu, promovăm prioritățile lui Dumnezeu în folosirea timpului, consumând numai ceea ce hrănește mintea și trupul nostru, și luăm în considerare impactul asupra noastră, asupra altora și în societate.

Dumnezeu ne-a creat după imaginea sa, bărbat și femeie. Angajamentul căsătoriei pe parcursul vieții este planul lui Dumnezeu pentru poporul Său pentru a ne bucura de unitate și tovărășie, susținând și înălțând unul pe celălalt. Dumnezeu ne-a proiectat pentru a crește copiii noștri într-un mediu de dragoste și disciplină. Chiar dacă familiile se pot frânge, cu toții putem să facem parte din familia lui Dumnezeu.

Loading

Legea lui Dumnezeu

Cele zece Porunci ne arată voința divină și dragostea Lui pentru noi. Îndrumările lor ne spun cum să relaționăm cu Dumnezeu și cu semenii. Isus a trăit legea atât ca exemplu, cât și ca înlocuitor perfect. Marile principii ale Legii lui Dumnezeu sunt cuprinse în Cele Zece Porunci şi exemplificate în viata Domnului Hristos. Ele…

Read MoreLong right arrow

Sabatul

Sabatul este darul lui Dumnezeu pentru noi, un timp de odihnă și restaurare a relațiilor noastre cu Dumnezeu și cu ceilalți. Ne aduce aminte despre creația lui Dumnezeu și de harul lui Isus. După cele sase zile ale creaţiunii, Creatorul binefăcător S-a odihnit în ziua a şaptea şi a instituit Sabatul pentru toţi oamenii, ca…

Read MoreLong right arrow

Isprăvnicia

Noi suntem administratori numiţi de Dumnezeu, care ne-a încredinţat timp, oportunităţi, capacităţi, bunuri materiale şi binecuvântările şi resursele Pământului. Suntem responsabili în faţa Lui pentru buna lor folosire. Noi Îl recunoaştem pe Dumnezeu ca proprietar prin slujirea cu devotament adusă Lui şi semenilor noştri, prin înapoierea zecimii şi prin oferirea de daruri în vederea vestirii…

Read MoreLong right arrow

Comportamentul creștin

Dumnezeu ne-a chemat să trăim în lumina harului Său, cunoscând prețul infinit pe care Dumnezeu l-a plătit pentru a ne salva. Prin Duhul Sfânt aducem slavă lui Dumnezeu în mintea noastră, trupul nostru și spiritul nostru. Noi suntem chemaţi să fim un popor evlavios, care gândeşte, simte şi acţionează în armonie cu principiile cerului. Pentru…

Read MoreLong right arrow

Căsătoria și familia

Creați după chipul lui Dumnezeu, bărbat și femeie, suntem proiectați să avem relații între oameni. Căsătoria este idealul lui Dumnezeu pentru a trăi în armonie și pentru copiii noștri ce vor crește în siguranță și dragoste. Căsătoria a fost instituită de Dumnezeu în Eden. Isus a declarat-o ca fiind unirea pentru toată viata dintre un…

Read MoreLong right arrow