Trinitatea

Nemuritor, atotputernic și a toate iubitor, Dumnezeirea este o relație dintre Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Singurul care merită închinarea noastră, Dumnezeu, este Creatorul, Mântuitorul și Prietenul nostru.

Există un singur Dumnezeu: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, o unitate de trei Persoane veşnice. Dumnezeu este nemuritor, atotputernic, atotştiutor, mai presus de toate şi omniprezent. El este infinit şi dincolo de înţelegerea omenească, totuşi cunoscut în măsura în care El Se revelează. El este pentru veşnicie vrednic de închinare, adorare şi slujire din partea întregii creaţiuni (Deuteronom 6:4; Matei 28:19;2 Corinteni 13:14; Efeseni 4:4-6; 1 Petru 1:2; 1 Timotei 1:17; Apocalipsa 14:7,15)