Dumnezeu Tatăl

Dumnezeu Tatăl este sursa dragostei și vieții. El a trimis pe Fiul Său să ne salveze din păcat și ne arată cum este El.

Dumnezeu Tatăl cel veşnic este Creatorul, Izvorul, Susţinătorul şi Suveranul întregii creaţiuni. El este drept şi sfânt, plin de milă şi har, încet la mânie şi bogat în dragoste statornică şi în credincioşie. Toate atributele şi puterile descoperite în Fiul şi în Duhul Sfânt sunt de asemenea, reprezentări ale Tatălui (Geneza 1:1; Apocalipsa 4:11; 1 Corinteni 15:28; Ioan 3:16; 1 Ioan 4:8; 1 Timotei 1:17; Exod 34:6-7 Exod 34:6-7; Ioan 14:9; Ioan 14:9).