Dumnezeu Fiul

Isus Hristos a devenit om pentru a ne salva. Prin El – Protectorul, Avocatul și Mântuitorul – putem să începem viața din nou. El pregătește ceruri pentru noi și se va întoarce pentru ca să ne ia acolo.

Dumnezeu Fiul cel veşnic S-a întrupat în Isus Hristos. Prin El au fost create toate lucrurile şi prin El este descoperit caracterul lui Dumnezeu. El este Mântuitorul şi Judecătorul lumii. Dumnezeu adevărat din veşnicii, El a devenit şi Om adevărat, Isus Hristos. El a fost conceput prin Duhul Sfânt şi născut din fecioara Maria. A trăit şi a fost ispitit ca orice fiinţă omenească, dar a exemplificat în mod desăvârşit neprihănirea şi dragostea lui Dumnezeu. Prin minunile Sale, El a manifestat puterea lui Dumnezeu şi a dovedit că este Mesia, Cel făgăduit de Dumnezeu. A suferit şi a murit de bună voie pe cruce pentru păcatele noastre şi în locul nostru, a înviat din morţi şi S-a înălţat la ceruri, ca să mijlocească în Sanctuarul ceresc pentru noi. Isus va reveni în slavă pentru eliberarea finală a poporului Său şi restatornicirea tuturor lucrurilor (Ioan 1:1-3,14; Coloseni 1:15-19; Ioan 10:30; Ioan 14:9; Romani 6:23; 2 Corinteni 5:17-19; Ioan 5:22; Luca 1:35; Filipeni 2,5:11; Evrei 2:9-18; 1 Corinteni 15:3-4; Evrei 8:1-2; Ioan 14:1-3).