Duhul Sfânt

Duhul Sfânt ne inspiră, ne dă putere și ne călăuzește înțelegerea. Duhul atinge inimile noastre și ne transformă, reînoind imaginea lui Dumnezeu după care am fost creați.

Dumnezeu Duhul cel veşnic a luat parte activă împreună cu Tatăl şi cu Fiul la creaţiune, la întrupare şi la răscumpărare. El este Cel care a inspirat scriitorii Bibliei. El a umplut cu putere viata lui Hristos. El atrage şi convinge fiinţele omeneşti, iar pe aceia care răspund îi înnoieşte şi îi transformă după chipul lui Dumnezeu. Trimis de Tatăl şi de Fiul pentru a fi totdeauna alături de copiii Lui, El oferă daruri spirituale bisericii, o împuterniceşte să dea mărturie despre Hristos si, în armonie cu Biblia, o conduce în tot adevărul (Geneza 1:1-2; Luca 1:35; Luca 4:18; Faptele Apostolilor 10:38; 2 Petru 1:21; 2 Corinteni 3:18; Efeseni 4:11-12; Faptele Apostolilor 1:8; Ioan 14:16-18,26; Ioan 15:26-27; Ioan 16:7-13).