Convingeri

Dumnezeu

Dumnezeu

Cine este Dumnezeu?

Dumnezeu este dragoste, putere și splentoare și, de asemenea, Dumnezeu este un Mister. Căile Sale sunt mult departe de noi, dar El încă ajunge la noi. Dumnezeu este infinit și totuși aproape, trei și totuși unul, a toate cunoscător și totuși a toate iertător. Vom petrece veșnicia hrănind o legătură ce se nu se va termina cu Dumnezeu Tată, Fiul și Duhul Sfânt

În ciuda distanței pe care o reclamă păcatul, Dumnezeu s-a descoperit pe Sine în nenumărate modalități. Biblia este istoria unui Dumnezeu ce încearcă să refacă legătura cu copiii Săi, și este cea mai importantă modalitate pe care Dumnezeu o folosește pentru a ajunge la noi. Recunoscută ca având o multitudine de autori, stiluri și perspective, Biblia îl descoperă pe Dumnezeu care este din ce în ce mai creativ, din ce în ce mai răbdător și din ce în ce mai interesat să restabilească relația noastră cu El. Chiar dacă a fost scrisă de oameni obișnuiți, prin Spiritul Sfând, ea străpunge inimile noastre, deschide ochii noștri și ne convinge să trăim pentru El.

Dumnezeu Tatăl a venit cel mai aproape de noi prin Fiul Său Isus, care a ales nu numai să ne viziteze, ci să devină unul dintre noi. Născut om pentru ca noi să putem fi născuți din nou prin Duhul, Isus ne-a descoperit dragostea și caracterul Tatălui, dar și cât de doritor este Dumnezeu să ne salveze de la autodistrugere. Ceea ce nu puteam face noi pentru noi înșine, El a făcut pentru noi, plătind prețul pentru păcat, murind în locul nostru pentru ca să putem trăi veșnic. El a cucerit moartea prin înviere și a promis că se va întoarce ca să ne ia acasă.

Între timp, Dumnezeu nu ne-a lăsat orfani. Duhul Sfânt este aici pentru a ne mângâia, călăuzi și transforma, pentru a trăi ca martori pentru dragostea lui Dumnezeu. Același Duh Sfânt care a inspirat profeții și a însuflețit pe Isus, care a modelat Scriptura și a creat lumea, ne dă putere fiecăruia dintre noi. Duhul Sfânt dă viață „trupului lui Hristos” – biserica prin darurile spirituale și printr-o atitudine umulă de slujire și compasiune.

 529 vizualizări,  1 astăzi


Sfânta Scriptură

Străveche și nesfârșită, o capodoperă a literaturii, Sfânta Scriptură descoperă rolul lui Dumnezeu în istoria umană, locul nostru în planul lui Dumnezeu și adevărul pentru a ne călăuzi și proteja de a…

Află mai mult


Trinitatea

Nemuritor, atotputernic și a toate iubitor, Dumnezeirea este o relație dintre Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Singurul care merită închinarea noastră, Dumnezeu, este Creatorul, Mântuitorul și Prietenul no…

Află mai mult


Tatăl

Dumnezeu Tatăl este sursa dragostei și vieții. El a trimis pe Fiul Său să ne salveze din păcat și ne arată cum este El.

Află mai mult


Fiul

Isus Hristos a devenit om pentru a ne salva. Prin El - Protectorul, Avocatul și Mântuitorul - putem să începem viața din nou. El pregătește ceruri pentru noi și se va întoarce pentru ca să ne ia acolo…

Află mai mult


Duhul Sfânt

Duhul Sfânt ne inspiră, ne dă putere și ne călăuzește înțelegerea. Duhul atinge inimile noastre și ne transformă, reînoind imaginea lui Dumnezeu după care am fost creați.

Află mai mult