Unitatea în trupul lui Hristos

Corpul uman este metafora perfectă pentru poporul lui Dumnezeu de pe pământ. Compusă din mai multe părți care sunt atât de diferite, armonia vocilor și unitatea misiunii vine ca rezultat al Duhului Sfânt din noi.

Biserica este un corp de credincioşi, compus din mulţi membri, chemaţi din toate naţiunile, neamurile, limbile şi popoarele. În Hristos, noi suntem o nouă creaţiune. Deosebirile de rasă, cultură, instruire şi naţionalitate, precum şi diferenţele dintre cei de sus şi cei de jos, dintre bogaţi şi săraci, dintre bărbaţi şi femei nu trebuie să dea loc la dezbinări între noi. Toţi suntem egali în Hristos care, printr-un singur Duh, ne-a legat în aceeaşi părtăşie cu El şi unul cu altul. Noi trebuie să slujim şi să fim slujiţi fără părtinire sau rezervă. Prin descoperirea lui Isus Hristos în Sfintele Scripturi, împărtăşim aceeaşi credinţă şi nădejde şi dăm tuturor o mărturie unită. Această unitate îşi are izvorul în unitatea Treimii divine, care ne-a adoptat ca fii ai Săi (Romani 12:4-5; 1 Corinteni 12:12-14; Matei 28:19-20; Psalm 133:1; 2 Corinteni 5:16-17; Faptele apostolilor 17:26-27; Galateni 3:27-29; Coloseni 3:10-15; Efeseni 4:14-16; Efeseni 4:1-6; Ioan 17:20-23).

Loading