Rămășița și misiunea ei

La sfârșitul timpului, Dumnezeu cheamă pe poporul Său înapoi la adevărurile de bază. Declarând apropiata revenire a lui Isus, rămășița îl subliniază pe Dumnezeu – Creatorul, judecata cerească și pericolul compromisului spiritual.

Biserica universală este compusă din toţi cei care cred cu adevărat în Hristos. Dar, în ultimele zile ale istoriei planetei, când apostazia devine generală, Dumnezeu cheamă deoparte o rămăşită care tine poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus. Ea anunţă sosirea ceasului judecăţii, proclamă mântuirea prin Hristos şi vesteşte apropierea celei de a doua veniri a Lui. Această proclamare este simbolizată de cei trei îngeri din Apocalips 14. Ea coincide cu judecata din ceruri şi are ca rezultat o lucrare de pocăinţă şi reformă pe pământ. Fiecare credincios este chemat să dea mărturie personală în această lucrare mondială (Apocalipsa 12:17; Apocalipsa 14:6-12; Apocalipsa 18,1-4; 2 Corinteni 5:10; Iuda 3,14; 1 Petru 1:16-19; 2 Petru 3:10-14; Apocalipsa 21:1-14).

Loading