Darul profeției

În zilele din urmă, la fel ca în timpurile biblice, Duhul Sfânt a binecuvântat poporul lui Dumnezeu cu darul profeției. O persoană care a demonstrat acest dar a fost Ellen G. White, fondatoarea bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea.

Printre darurile Duhului Sfânt se află şi profeţia. Acest dar este un semn de identificare a bisericii rămăşitei şi s-a manifestat prin lucrarea Ellenei White. Scrierile acestui sol al lui Dumnezeu sunt un izvor continuu de adevăr învestit cu autoritate, adevăr care oferă bisericii mângâiere, călăuzire, instruire şi îndreptare. Ele arată clar că Biblia este etalonul după care trebuie să fie verificată orice învăţătură şi experienţă (Ioel 2:28-29; Faptele apostolilor 2:14-21; Evrei 1:1-3; Apocalipsa 12:17; Apocalipsa 19:10).

Loading