Cina Domnului

Cina Domnului reprezintă acceptarea trupului și sângelui lui Isus, rupt și vărsat pentru noi. Cercetându-ne inimile, spălăm picioarele unul altuia, amintindu-ne de exemplul slujirii umile al lui Isus.

Cina Domnului este împărtăşirea cu simbolurile trupului şi sângelui lui Hristos, ca expresie a credinţei în El, Domnul şi Mântuitorul nostru. În această experienţă a comuniunii, Hristos este prezent pentru a Se întâlni cu poporul Său şi a-l întări. Când ne împărtăşim, noi proclamăm cu bucurie moartea Domnului, până va reveni El. Pregătirea pentru Cina Domnului cuprinde cercetarea de sine, pocăinţa şi mărturisirea. Învăţătorul a instituit serviciul spălării picioarelor, care înseamnă o reînnoire a curăţirii, o expresie a bunăvoinţei de a ne sluji unul altuia în umilinţă creştină şi de a ne uni inimile în dragoste. Serviciul Cinei Domnului este deschis tuturor credincioşilor creştini (1 Corinteni 10:16-17; 1 Corinteni 11:23-30; Matei 26:17-30; Apocalipsa 3:20; Ioan 6:48-63; Ioan 13:1-17).

Loading