Botezul

Botezul simbolizează și declară noua credință în Hristos și încrederea în iertarea Sa. Îngropați în apă, ieșim la o nouă viață în Isus, împuterniciți de către Duhul Sfânt.

Prin botez, noi mărturisim credinţa noastră în moartea şi învierea lui Isus Hristos şi dăm mărturie privind moartea noastră fată de păcat şi hotărârea de a umbla într-o viată nouă. Astfel, noi recunoaştem pe Hristos ca Domn şi Mântuitor, devenim poporul Lui şi suntem primiţi ca membri de către biserica Sa. Botezul este un simbol al unirii noastre cu Hristos, al iertării păcatelor şi al primirii Duhului Sfânt. Botezul este săvârşit prin scufundarea în apă şi este condiţionat de mărturisirea credinţei în Isus şi de dovada pocăinţei. El trebuie să fie precedat de instruirea în adevărurile Sfintelor Scripturi şi de primirea învăţăturilor ei (Romani 6:1-6; Coloseni 2:12-13; Faptele apostolilor 16:30-33; Faptele apostolilor 22:16; Faptele apostolilor 2:38; Matei 28:19-20).

Loading