Biserica

Biserica este familia lui Dumnezeu de pe pământ, slujind, sărbătorind, studiind și închinându-se laolaltă. Privind la Isus ca lider și Mântuitor, biserica este chemată să ducă vestea cea bună la toți.

Biserica este comunitatea credincioşilor care cred şi mărturisesc pe Isus Hristos ca Domn şi Mântuitor. Ca urmaşi ai poporului lui Dumnezeu din Vechiul Testament, suntem chemaţi să ieşim din lume. Noi ne adunăm laolaltă pentru închinare, pentru părtăşie, pentru instruire din Cuvântul lui Dumnezeu, pentru celebrarea Cinei Domnului, pentru slujirea întregii omeniri şi pentru proclamarea Evangheliei în toată lumea. Biserica îşi primeşte autoritatea de la Hristos, care este Cuvântul întrupat, şi din Sfintele Scripturi, care constituie Cuvântul scris al lui Dumnezeu. Biserica este familia lui Dumnezeu. Fiind adoptaţi ca fii ai Lui, membrii ei trăiesc în baza noului legământ. Biserica este trupul lui Hristos, o comunitate de credinţă, al cărei Cap este Însuşi Hristos. Ea este mireasa pentru care a murit Hristos ca s-o sfinţească şi s-o curăţească. La întoarcerea Lui triumfală, El o va recunoaşte ca fiind biserica Sa glorioasă: cei credincioşi din toate timpurile, răscumpăraţi prin sângele Său, fără pată sau zbârcitură, sfinţi şi fără prihană (Geneza 12:3; Faptele apostolilor 7:38; Efeseni 4:11-15; Efeseni 3:8-11; Matei 28:19-20; Matei 16:13-20; Matei 18:18; Efeseni 2:19-22; Efeseni 1:22-23; Efeseni 5:23-27; Coloseni 1:17-18).

 

Loading