Biserica

Suntem un singur trup

Dragoste. Armonie. Perfecțiune. Odată, toată creația a cântat același cântec glorios.

Isus a lăsat urmașilor Săi o misiune eroică: să spună lumii despre dragostea Sa și promisiunea reîntoarcerii Sale. De asemenea, ei trebuiau să îi iubească pe oameni la fel cum El i-a iubit. A fost o mutare îndrăzneață și riscantă atunci când a încredințat oamenilor mesajul Său. Dar chiar dacă Dumnezeu a știut că oamenii vor dezamăgi pe Dumnezeu și chiar vor deforma adevărul Său, El a dorit să lucreze cu noi.

Riscul a meritat câștigul. Ca adeptă a lui Isus, biserica este chemată și inspirată să acționeze ca El: slujire dezinteresată, bazându-se pe Dumnezeu pentru putere, sorbind Cuvântul lui Dumnezeu și spunând lumii despre dragostea lui Dumnezeu. Femei și bărbați, bogați și săraci, oameni din toate mediile sociale și etnice sunt egali în Isus.

Biserica susține și încurajează pe fiecare membru printr-un timp laolaltă în închinare și studiu Biblic. Creștinii sărbătoresc legământul lui Isus cu ei prin ceremonia Sfintei Cine, amintindu-și de exemplul de slujire și sacrificiu al lui Isus. Biserica sărbătorește salvarea fiecărui membru printr-un ritual de botez prin scufundare. Membrii bisericii sunt mâinile și picioarele „trupului lui Hristos”.

Isus a promis că tot ce a făcut pe Pământ va putea fi îndeplinit de asemenea și de biserica Sa. Da, suntem o reflectare palidă a perfecțiunii Salvatorului, dar Isus încă este capul bisericii Sale. În ciuda imperfecțiunilor, prin harul Său și puterea sacrificiului Său răscumpărător, vom fi o creație nou nouță!

În ultimele zile ale pământului, când majoritatea mesajului lui Dumnezeu a fost neglijat și respins, Dumnezeu ne cheamă să ne aducem aminte de semnele distinctive ale adevărului Său. Cartea Apocalipsei ne spune despre trei îngeri trimiși asupra pământului cu un mesaj final de speranță și avertizare. Istoria lor simbolizează misiunea lui Dumnezeu din timpul sfârșitul pământului pentru poporul Său.

Duhul Sfânt oferă fiecăruia dintre noi daruri spirituale și îndemânări pentru a împărtăși dragostea lui Dumnezeu și a încuraja pe alții. De la învățare și predigare la încurajare și profetizare, Duhul Sfânt a oferit bisericii fiecare dar ce îl are nevoie pentru a putea termina lucrarea.

Loading

Biserica

Biserica este familia lui Dumnezeu de pe pământ, slujind, sărbătorind, studiind și închinându-se laolaltă. Privind la Isus ca lider și Mântuitor, biserica este chemată să ducă vestea cea bună la toți. Biserica este comunitatea credincioşilor care cred şi mărturisesc pe Isus Hristos ca Domn şi Mântuitor. Ca urmaşi ai poporului lui Dumnezeu din Vechiul Testament,…

Read MoreLong right arrow

Rămășița și misiunea ei

La sfârșitul timpului, Dumnezeu cheamă pe poporul Său înapoi la adevărurile de bază. Declarând apropiata revenire a lui Isus, rămășița îl subliniază pe Dumnezeu - Creatorul, judecata cerească și pericolul compromisului spiritual. Biserica universală este compusă din toţi cei care cred cu adevărat în Hristos. Dar, în ultimele zile ale istoriei planetei, când apostazia devine…

Read MoreLong right arrow

Unitatea în trupul lui Hristos

Corpul uman este metafora perfectă pentru poporul lui Dumnezeu de pe pământ. Compusă din mai multe părți care sunt atât de diferite, armonia vocilor și unitatea misiunii vine ca rezultat al Duhului Sfânt din noi. Biserica este un corp de credincioşi, compus din mulţi membri, chemaţi din toate naţiunile, neamurile, limbile şi popoarele. În Hristos,…

Read MoreLong right arrow

Botezul

Botezul simbolizează și declară noua credință în Hristos și încrederea în iertarea Sa. Îngropați în apă, ieșim la o nouă viață în Isus, împuterniciți de către Duhul Sfânt. Prin botez, noi mărturisim credinţa noastră în moartea şi învierea lui Isus Hristos şi dăm mărturie privind moartea noastră fată de păcat şi hotărârea de a umbla…

Read MoreLong right arrow

Cina Domnului

Cina Domnului reprezintă acceptarea trupului și sângelui lui Isus, rupt și vărsat pentru noi. Cercetându-ne inimile, spălăm picioarele unul altuia, amintindu-ne de exemplul slujirii umile al lui Isus. Cina Domnului este împărtăşirea cu simbolurile trupului şi sângelui lui Hristos, ca expresie a credinţei în El, Domnul şi Mântuitorul nostru. În această experienţă a comuniunii, Hristos…

Read MoreLong right arrow

Darurile spirituale și slujirea

De la artă la învățare și de la ascultare la predicare, Duhul Sfânt ne dăruiește fiecăruia abilități și talente pentru a fi folosite pentru gloria lui Dumnezeu și misiunea bisericii. Dumnezeu acordă tuturor membrilor bisericii Sale din toate vremurile daruri spirituale pe care fiecare membru urmează să le folosească pentru binele comun al bisericii şi…

Read MoreLong right arrow

Darul profeției

În zilele din urmă, la fel ca în timpurile biblice, Duhul Sfânt a binecuvântat poporul lui Dumnezeu cu darul profeției. O persoană care a demonstrat acest dar a fost Ellen G. White, fondatoarea bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea. Printre darurile Duhului Sfânt se află şi profeţia. Acest dar este un semn de identificare a…

Read MoreLong right arrow