Moartea și învierea

Neființa inconștientă a morții ne separă de Dumnezeul vieții, totuși înfrângerea morții prin Hristos înseamnă că cei salvați pot privi înainte spre înviere și viața veșnică.

Plata păcatului este moartea. Dar Dumnezeu, singurul care are nemurirea, va da viată veşnică celor răscumpăraţi. Până în ziua aceea, moartea este o stare de inconştientă pentru toţi oamenii. Când Se va arăta Domnul Hristos, Viata noastră, neprihăniţii înviaţi şi neprihăniţii în viată vor fi glorificaţi şi luaţi să întâmpine pe Domnul lor. A doua înviere, învierea celor nelegiuiţi, va avea loc după o mie de ani (Romani 6:23; 1 Timotei 6:15-16; Eclesiastul 9:5-6; Psalm 146:3-4; Ioan 11:11-14; Coloseni 3:4; 1 Corinteni 15:51-54; 1 Tesaloniceni 4:13-17; Ioan 5:28-29; Apocalipsa 20:1-10).