Lucrarea Domnului Hristos în Sanctuarul Ceresc

Sacrificiul total al lui Isus ne oferă încredere să ne apropiem de Dumnezeu, știind că suntem iertați. Acum, Isus examinează viețile noastre înainte de întoarcerea Sa, astfel încât să nu fie nicio întrebare asupra judecății Sale pline de dragoste.

Există un sanctuar în ceruri, adevăratul cort întemeiat de Dumnezeu, nu de om. În el, Domnul Hristos slujeşte în favoarea noastră, punând la dispoziţia credincioşilor binefacerile jertfei Sale de ispăşire aduse pe cruce, o dată pentru totdeauna. El a inaugurat activitatea Sa ca Mare Preot şi a început lucrarea de mijlocire la data înălţării Sale. În 1844, la sfârşitul perioadei profetice de 2300 de zile, El a intrat în cea de-a doua şi ultima fază a lucrării Sale de ispăşire. Aceasta este lucrarea judecăţii de cercetare, care constituie o parte a îndepărtării finale a păcatului, simbolizată prin curăţirea vechiului sanctuar iudaic din Ziua ispăşirii. În acest serviciu simbolic, sanctuarul era curăţit prin sângele animalelor jertfite, însă lucrurile cereşti sunt curăţite prin jertfa desăvârşită a sângelui şi prin meritele lui Isus Hristos. Judecata de cercetare descoperă fiinţelor cereşti cine sunt cei adormiţi în Hristos şi socotiţi vrednici să aibă parte de prima înviere. Ea arată de asemenea, cine dintre cei vii sunt în Hristos, păzind poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus, fiind astfel gata să fie strămutaţi în Împărăţia Sa veşnică. Această judecată stabileşte dreptatea lui Dumnezeu în lucrarea de salvare a celor ce cred în Isus. Ea arată că cei care au rămas credincioşi lui Dumnezeu vor primi Împărăţia. Încheierea acestei lucrări a Domnului Hristos va marca sfârşitul timpului de probă al omenirii, înaintea celei de-a doua veniri (Evrei 8:1-5; Evrei 4:14-16; Evrei 9:11-28; Evrei 10:19-22; Evrei 1:3; Evrei 2:16-17; Daniel 7:9-27; Daniel 8:13-14; Daniel 9:24-27; Numeri 14:34; Ezechiel 4:6; Levitic 16; Apocalipsa 14:6-7; Apocalipsa 20:12; Apocalipsa 14:12; Apocalipsa 22:12).