A doua venire a Domnului Hristos

Așteptăm cu nerăbdare întoarcerea promisă a Domnului Hristos, când El va învia pe copiii săi salvați și îi va înălța la ceruri. Deși nu putem ști cu certitudine când se va întoarce, putem trăi într-o așteptare plină de bucurie.

A doua venire a lui Hristos este binecuvântata speranţă a bisericii, punctul culminant al Evangheliei. Venirea Mântuitorului va fi literală, personală, vizibilă şi mondială. Când El va reveni, morţii neprihăniţi vor fi înviaţi şi împreună cu cei neprihăniţi care vor fi în viată vor fi glorificaţi şi luaţi la cer, iar cei nelegiuiţi vor muri. Împlinirea celor mai multe profeţii, împreună cu situaţia actuală din lume, arată că venirea lui Hristos este iminentă. Timpul acestui eveniment nu a fost descoperit, de aceea suntem îndemnaţi să fim gata în orice vreme (Tit 2:13; Evrei 9:28; Ioan 14:1-3; Faptele apostolilor 1:9-11; Matei 24:14; Apocalipsa 1:7; Matei 24:43-44; 1 Tesaloniceni 4:13-18; 1 Corinteni 15:51-54; 2 Tesaloniceni 1:7-10; 2 Tesaloniceni 2:8; Apocalipsa 14:14-20; Apocalipsa 19:11-21; Matei 24; Marcu 13; Luca 21; 2 Timotei 3:1-5; 1 Tesaloniceni 5:1-6).