Apocalipsa

Dragostea restabilită

De la Grădina Edenului la Turnul Babel și distrugerea Sodomei la ieșirea din Egipt, Dumnezeu întotdeauna cercetează mai înainte de a acționa. Acum, înainte de întoarcerea Sa, Hristos cercetează viețile fiecărui om care a trăit, descoperind alegerile ce au condus la salvare sau distrugere. Dumnezeu dorește să fie clar și transparent pentru universul ce asistă, astfel încât nimeni să culeagă soarta pe care nu a ales-o.

Ritualurile din vechiul sanctuar evreiesc erau pur și simplu o reflectare a lucrării lui Hristos în cer, iar fiecare dar prefigura sacrificiul suprem al lui Isus. Acum, Isus este adevăratul Mare Preot și oferită meritele sacrificiului Său tuturor celor care acceptă harul Său. Datorită faptului că El a îndurat fiecare ispită cu care avem noi de-a face, putem să ne încredem în Isus că ne înțelege luptele și ne întărește atunci când avem nevoie de ajutor. Isus este mediatorul, iertând păcatele noastre și restabilește cu Dumnezeu relațiile noastre alterate de păcat. Primul legământ ne-a condamnat la moarte, totuși Isus este mediatorul noului legământ a cărui sacrificiu ne-a făcut liberi.

Neființa inconștientă a morții ne separă de Dumnezeu și tot ceea ce am pierdut. Numai Dumnezeu este în mod inerent nemuritor, totuși darul gratuit al salvării este viața veșnică. Așteptăm cu nerăbdare ce-a de-a doua venire a lui Isus Hristos, când Isus va învia pe cei salvați din moarte astfel încât să trăiască pentru totdeauna.

După o mie de ani, Dumnezeu și cei salvați se vor întoarce din cer pe pământ împreună cu cetatea cerească, Noul Ierusalim. Dumnezeu va învia pe cei nedrepți astfel încât să fie martori la ultima fază a judecății lui Dumnezeu. Fiecare persoană va înfrunta înregistrarea vieții sale și toții vor vedea dreptatea și obiectivitatea lui Dumnezeu. Apoi Dumnezeu va distruge păcatul și pe păcătoși pentru totdeauna.

Pe măsură ce Dumnezeu recrează Pământul, dragostea, bucuria și armonia în cele din urmă vor fi restabilite în univers. Teama, suferința și moartea vor fi doar o amintire. Vom cunoaște pe Dumnezeu față către față și vom fi liberi să creăm și să explorăm fără sfârșit.

Loading

Lucrarea Domnului Hristos în Sanctuarul Ceresc

Sacrificiul total al lui Isus ne oferă încredere să ne apropiem de Dumnezeu, știind că suntem iertați. Acum, Isus examinează viețile noastre înainte de întoarcerea Sa, astfel încât să nu fie nicio întrebare asupra judecății Sale pline de dragoste. Există un sanctuar în ceruri, adevăratul cort întemeiat de Dumnezeu, nu de om. În el, Domnul…

Read MoreLong right arrow

A doua venire a Domnului Hristos

Așteptăm cu nerăbdare întoarcerea promisă a Domnului Hristos, când El va învia pe copiii săi salvați și îi va înălța la ceruri. Deși nu putem ști cu certitudine când se va întoarce, putem trăi într-o așteptare plină de bucurie. A doua venire a lui Hristos este binecuvântata speranţă a bisericii, punctul culminant al Evangheliei. Venirea…

Read MoreLong right arrow

Moartea și învierea

Neființa inconștientă a morții ne separă de Dumnezeul vieții, totuși înfrângerea morții prin Hristos înseamnă că cei salvați pot privi înainte spre înviere și viața veșnică. Plata păcatului este moartea. Dar Dumnezeu, singurul care are nemurirea, va da viată veşnică celor răscumpăraţi. Până în ziua aceea, moartea este o stare de inconştientă pentru toţi oamenii.…

Read MoreLong right arrow

Mileniul și învierea păcătoșilor

În timp ce mântuiții sunt reconectați cu Dumnezeu, Satana și adepții săi sunt înlănțuiți pe pământ. După o mie de ani, Dumnezeu va învia pe cei pierduți pentru judecata finală înainte de a distruge păcatul și pe păcătoși. Mileniul este domnia de o mie de ani a Domnului Hristos împreună cu sfinţii Săi în ceruri,…

Read MoreLong right arrow

Noul Pământ

Dumnezeu va recrea lumea noastră odată perfectă și va locui alături de noi pentru totdeauna. În final vom atinge potențialul adevărat, trăind în dragostea și bucuria pentru care Dumnezeu ne-a creat. Pe Noul Pământ, în care va locui neprihănirea, Dumnezeu va pregăti un cămin veşnic pentru cei răscumpăraţi şi un mediu desăvârşit pentru viată veşnică,…

Read MoreLong right arrow