Convingeri

Adventiștii de Ziua a Șaptea acceptă Biblia ca fiind singura sursă a credinței noastre. Considerăm mișcarea noastră ca fiind rezultat al convingerii protestante Sola Scriptura – Biblia este singurul standard de credință și practică pentru creștini.

Loading

Dumnezeu

Cine este Dumnezeu? Dumnezeu este dragoste, putere și splentoare și, de asemenea, Dumnezeu este un Mister. Căile Sale sunt mult departe de noi, dar El încă ajunge la noi. Dumnezeu este infinit și totuși aproape, trei și totuși unul, a toate cunoscător și totuși a toate iertător. Vom petrece veșnicia hrănind o legătură ce se…

Read MoreLong right arrow

Umanitatea

O frumusețe stricată De la neuroni la nebuloase, ADN la galaxii îndepărtate, suntem înconjurați de miracole. Și totuși frumusețea a ajuns să fie stricată. Creația ne spune că iubitorul Dumnezeu a împrăștiat lumină deasupra întunericului și pământ deasupra apei, dând viață și sculptând pe primul om din țărână. Geneza descrie bucuria și satisfacția lui Dumnezeu…

Read MoreLong right arrow

Salvarea

Armonie perturbată Dragoste. Armonie. Perfecțiune. Odată, toată creația a cântact același cântec glorios. Haosul a apărut atunci când omul cel odată perfect a abuzat de libertatea dată de Dumnezeu. Satana „pârâșul” a ales egoismul și defăimarea în defavoarea adevărului și dragostei. Satana a afirmat că Dumnezeu nu este corect, că El este dur și manipulator,…

Read MoreLong right arrow

Biserica

Suntem un singur trup Dragoste. Armonie. Perfecțiune. Odată, toată creația a cântat același cântec glorios. Isus a lăsat urmașilor Săi o misiune eroică: să spună lumii despre dragostea Sa și promisiunea reîntoarcerii Sale. De asemenea, ei trebuiau să îi iubească pe oameni la fel cum El i-a iubit. A fost o mutare îndrăzneață și riscantă…

Read MoreLong right arrow

Modul de viață

Creați pentru o viață deplină Legea lui Dumnezeu - cele Zece Porunci - ne arată cum să trăim și să demonstrăm nevoia noastră după Isus. Prin lege, El condamnă păcatul nostru și ne arată calea pe care să o urmăm. Este mult mai mult decât a ajunge linia de sosire. Linia de bază a celor…

Read MoreLong right arrow

Apocalipsa

Dragostea restabilită De la Grădina Edenului la Turnul Babel și distrugerea Sodomei la ieșirea din Egipt, Dumnezeu întotdeauna cercetează mai înainte de a acționa. Acum, înainte de întoarcerea Sa, Hristos cercetează viețile fiecărui om care a trăit, descoperind alegerile ce au condus la salvare sau distrugere. Dumnezeu dorește să fie clar și transparent pentru universul…

Read MoreLong right arrow