Categorie: Rugăciune

Toate articolele


Ziua 11- Viață mai îmbelșugată

Format sugerat pentru ultimul Sabat Acest ultim Sabat, ar trebui să fie un timp de mare bucurie petru tot ceea ce a făcut Dumnezeu pentru tine și pentru  biserica ta în timpul celor Zece Zile de Rugăciune. Programați ziua  pentru a sărbători bunătatea și puterea lui Dumnezeu. Analizați modul în car…

Citește mai mult

Ziua 10 – Hristos reflectat în vecinătate

Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.  Faptele 1:8 Format sugerat pentru timpul de rugăciune Laudă (aproximativ 10 minute) Începe timpul tău de rugăciune lăudând pe D…

Citește mai mult

Ziua 9 – Hristos reflectat în biserică

Eu în ei, şi Tu în Mine – pentru ca ei să fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis şi că i-ai iubit cum M-ai iubit pe Mine. Ioan 17:23 Format Sugerat pentru Timpul de Rugăciune Laudă (aproximativ 10 minute) Începe timpul tău de rugăciune lăudând pe Dumnezeu pentru că…

Citește mai mult

Ziua 8 – Hristos reflectat în familie

Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii, pentru că dragostea este din Dumnezeu şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi-L cunoaşte pe Dumnezeu! 1 Ioan 4:7 Format sugerat pentru timpul de rugăciune Laudă  (aproximativ 10 minute) Începe timpul de rugăciune lăudând pe Dumnezeu pentru ceea…

Citește mai mult

Ziua 7 – O viață care binecuvântează pe alții

Cel ce crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, aşa cum zice Scriptura! Ioan 7:38 Format sugerat pentru timpul de rugăciune Laudă (aproximativ 10 minute) Începe timpul tău de rugăciune lăudând pe Dumnezeu pentru caracterul Său. Este un Dumnezeu veșnic, răbdător și iubitor. El e…

Citește mai mult

Ziua 6 – Bucurie în ascultare

Mă desfăt în poruncile Tale, căci le iubesc. Psalmii 119:47 Format sugerat pentru timpul de rugăciune Laudă (aproximativ 10 minute) Începe timpul de rugăciune lăudând pe Dumnezeu pentru caracterul Său. El este alinare și Restaurator. Mulțumește lui Dumnezeu pentru Isus, care ne-a arătat ce î…

Citește mai mult

Ziua 5 – Mai mult decât biruitori

Totuşi, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit. Romani 8:37 Format sugerat pentru timpul de rugăciune Laudă  (aproximativ 10 minute) Începe timpul de rugăciune lăudând pe Dumnezeu pentru caracterul Său. Laudă-L pentru credincioșia Sa și pentru…

Citește mai mult

Ziua 4 – Rămânând în Hristos

Rămâneţi în Mine, şi Eu voi rămâne în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduceţi rod, dacă nu rămâneţi în Mine. Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce mult rod; căci despărţiţi de Mine nu…

Citește mai mult

Ziua 3 – Hristos în noi

Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine. Galateni 2:20 FORMAT SUGERAT PENTRU TIMPUL DE RUGĂCIUNE…

Citește mai mult

Ziua 2 – Cel mai mare dar al nostru pentru Dumnezeu – Ființa noastră

Vă îndemn, dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Romani 12:1 FORMAT SUGERAT PENTRU TIMPUL DE RUGĂCIUNE LAUDĂ  (APROXIMATIV 10 MINUTE) Începe rugăciunea l…

Citește mai mult