Categorie: Spiritualitate

Toate articolele


Ziua 9 – Hristos reflectat în biserică

Eu în ei, şi Tu în Mine – pentru ca ei să fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască lumea că Tu M-a…

Read More

Ziua 8 – Hristos reflectat în familie

Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii, pentru că dragostea este din Dumnezeu şi oricine iubeşte e…

Read More

Ziua 7 – O viață care binecuvântează pe alții

Cel ce crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, aşa cum zice Scriptura! Ioan 7:38 F…

Read More

Ziua 6 – Bucurie în ascultare

Mă desfăt în poruncile Tale, căci le iubesc. Psalmii 119:47 Format sugerat pentru timpul de rugăciu…

Read More

Ziua 5 – Mai mult decât biruitori

Totuşi, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit. Ro…

Read More

Ziua 4 – Rămânând în Hristos

Rămâneţi în Mine, şi Eu voi rămâne în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine, dacă nu r…

Read More

Ziua 3 – Hristos în noi

Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în min…

Read More

„Femeia să tacă în adunare!”

În 1 Timotei 2:11,12 citim: „Femeia să înveţe în tăcere, cu toată supunerea. Femeii nu-i dau voie să…

Read More

Ziua 2 – Cel mai mare dar al nostru pentru Dumnezeu – Ființa noastră

Vă îndemn, dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vi…

Read More

Ziua 1- Cea mai mare nevoie – Duhul Sfânt

“Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl…

Read More