Categorie: Spiritualitate

Toate articolele


Ziua 8 – Hristos reflectat în familie

Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii, pentru că dragostea este din Dumnezeu şi oricine iubeşte e…

Read More

Ziua 7 – O viață care binecuvântează pe alții

Cel ce crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, aşa cum zice Scriptura! Ioan 7:38 F…

Read More

Ziua 6 – Bucurie în ascultare

Mă desfăt în poruncile Tale, căci le iubesc. Psalmii 119:47 Format sugerat pentru timpul de rugăciu…

Read More

Ziua 5 – Mai mult decât biruitori

Totuşi, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit. Ro…

Read More

Ziua 4 – Rămânând în Hristos

Rămâneţi în Mine, şi Eu voi rămâne în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine, dacă nu r…

Read More

Ziua 3 – Hristos în noi

Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în min…

Read More

„Femeia să tacă în adunare!”

În 1 Timotei 2:11,12 citim: „Femeia să înveţe în tăcere, cu toată supunerea. Femeii nu-i dau voie să…

Read More

Ziua 2 – Cel mai mare dar al nostru pentru Dumnezeu – Ființa noastră

Vă îndemn, dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vi…

Read More

Ziua 1- Cea mai mare nevoie – Duhul Sfânt

“Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl…

Read More

Făgăduințe pe care să le cerem în rugăciune

Făgăduințe pentru Duhul Sfânt Cereţi de la Domnul ploaie, ploaie de primăvară! Domnul scoate fulger…

Read More