Categorie: Spiritualitate

Toate articolele


A dat Dumnezeu legi care nu sunt bune?

În Ezechiel 20:25 citim: „Ba încă le-am dat şi legi care nu erau bune şi porunci prin care nu puteau…

Read More

Are biserica puterea de a ierta păcatele?

În Ioan 20:22,23, citim: „După aceste vorbe, a suflat peste ei şi le-a zis: «Luaţi Duh Sfânt! Celor…

Read More

Se mai poate pocăi creştinul apostat?

Căci cei ce au fost luminaţi odată şi au gustat darul ceresc şi s-au făcut părtaşi Duhului Sfânt şi…

Read More

„Să nu ucizi!” şi acţiunile divine

Moartea este consecinţa păcatului (Romani 6:23). Pedeapsa capitală pe care Dumnezeu a legiferat-o în…

Read More

Comunicat cu privire la Căsătoria mixtă

Având în vedere tendința nebiblică manifestată prin căsătorii încheiate de creștini adventiști cu pe…

Read More

„Să nu ucizi!” – Porunca şi poruncile…

Porunca a şasea spune simplu şi clar: „Să nu ucizi!” (Exodul 20:13). Atunci când moartea este în leg…

Read More

Țineți candela aprinsă – Devoțional

Pe vremea când nu existau nici bariere, nici semibariere la trecerea cu calea ferată, într-o noapte…

Read More

Vor mai fi familii în ceruri?

În Matei 22:30, citim: „Căci la înviere, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca…

Read More

Ziua 11- Viață mai îmbelșugată

Format sugerat pentru ultimul Sabat Acest ultim Sabat, ar trebui să fie un timp de mare bucurie pet…

Read More

Ziua 10 – Hristos reflectat în vecinătate

Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusa…

Read More