Ziua 30 - O conexiune salvatoare

Lucrarea Duhului Sfânt este de a te conduce într-o experiență mântuitoare prin credința în tot ceea ce este Isus, a făcut și face acum pentru tine.

40 de zile de rugaciune 1 iunie 2022

Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata. În ce priveşte păcatul: fiindcă ei nu cred în Mine; în ce priveşte neprihănirea: fiindcă Mă duc la Tatăl, şi nu Mă veţi mai vedea; în ce priveşte judecata: fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat.

Ioan 16:8-11

Făgăduința Duhului Sfânt nu este mărginită la vreun anume veac sau la vreo rasă de oameni. Hristos a declarat că influența divină a Duhului Său avea să fie cu urmașii Săi până la sfârșit. Din Ziua Cincizecimii și până acum, Mângâietorul a fost trimis la toți aceia care s-au predat pe ei înșiși în totul lui Hristos și slujirii Lui. La toți aceia care L-au primit pe Hristos ca Mântuitor personal, Duhul Sfânt a venit ca un sfătuitor, ca unul care-i sfințește, îi călăuzește și mărturisește.

Faptele Apostolilor, p. 49

Provocarea inimii

O parte din lucrarea Duhului Sfânt este de a convinge de păcat, de neprihănire și de judecată. Aceste trei elemente ale „lucrării Sale de convingere” sunt reprezentate în Sanctuar și în serviciile sale.

În curte avea loc jertfa pentru păcat (arătând spre Isus pe Cruce și spre neprihănirea Sa atribuită); în Sfântul Locaș au fost dezvăluite cele trei elemente ale experienței neprihănirii împărtășite de Hristos – prin Masa punerii înainte (studiul Bibliei), Altarul tămâierii (rugăciunea) și sfeșnicul (mărturia plină de Duhul Sfânt). Toate cele trei elemente au fost exemplificate în viața lui Hristos ca model pentru noi astăzi; Iar prin Locașul Preasfânt ni se reamintește importanța și realitatea judecății, deoarece Marele Preot a intrat doar în Ziua Ispășirii (arătând spre Isus care se angajează în judecata de cercetare în locul tău).

Cu alte cuvinte: Lucrarea Duhului Sfânt este de a te conduce într-o experiență mântuitoare prin credința în tot ceea ce este Isus, a făcut și face acum pentru tine.

Înțelegi semnificația personală a frumoasei lucrări a Duhului Sfânt? Vei îmbrățișa cu bucurie lucrarea Sa și îl vei lăsa să te conducă la Isus și, de asemenea, să te facă să semeni cu Isus în caracter, în timp ce trăiești în timpul judecății?

Cereri de rugăciune

● Roagă-te pentru ca Duhul Sfânt să lucreze în viețile celor 7 nume de pe lista ta.

● Roagă-te ca Duhul Sfânt să lucreze în orice domeniu din viața ta care are nevoie de vindecare spirituală.

● Roagă-te ca Duhul Sfânt să te ajute să-L iubești și să te supui lui Dumnezeu și Cuvântului Său.

● Roagă-te ca, în dorința noastră de a găsi modalități creative de a mărturisi altora, să nu ne pierdem dependența de Hristos, de Cuvântul Său, de neprihănirea Sa, de slujirea Sa în sanctuar și de puterea Sa mântuitoare în marea controversă.

● Roagă-te pentru cei slabi și vulnerabili din jurul tău, în special pentru orfani și văduve, precum și pentru cei înrobiți.

Alătură-te rugăciunii 24/7 Uniți în rugăciune

Alătură-te altor credincioși din întreaga lume care se roagă împreună pe Zoom în timpul celor 40 de zile de rugăciune: https://247unitedprayer.org (pentru limba engleză) sau https://rugaciuneunita.ro/ (pentru limba română)

Ai o experiență, o mărturie de împărtășit?

Dumnezeu te-a folosit în timpul acesta pentru a atinge o persoană? Ai trecut printr-o experiență memorabilă? Cele 40 de zile de rugăciune te-au influențat în vreun fel? Folosește secțiunea de comentarii de aici pentru a împărtăși bucuria/experiența ta.

Loading