Ziua 21 - Ridică-te și Strălucește

Smerenia este cheia succesului în viața creștină, deoarece, pe măsură ce ne recunoaștem marea noastră nevoie, ne aruncăm în fața Celui care are toată neprihănirea de care avem nevoie, iar El ne va da biruința.

40 de zile de rugaciune 23 mai 2022

de Frank Fournier

În curând, „pământul va fi luminat” de însușirile glorioase ale caracterului lui Dumnezeu. O mulțime de păcătoși recuperați se vor „ridica și vor străluci”, în puterea lui Dumnezeu, atrăgând „forțele neamurilor” în brațele unui Tată mereu primitor. Apocalipsa 18:1; Isaia 60:1-5.

În zilele următoare ni se spune că influența Duhului Sfânt va fi atât de convingătoare încât lumea va fi cuprinsă de un sentiment copleșitor de convertire. Creștinii altruiști vor fi văzuți alergând de la o persoană la alta, din casă în casă, spunând cuvinte venite direct din cer.

Mii, poate milioane de oameni vor răspunde. Buzele lor vor răsuna de un cântec nou, pentru că în toată oastea lui Dumnezeu nu vor vedea pe nimeni, ci doar pe Isus.

Într-o discuție din cadrul Școlii de Sabat, nu cu mult timp în urmă, unul dintre membrii noștri a remarcat că persoana nerenăscută dorește să fie cineva. Tânjește să fie recunoscută pentru ceva. Dar toate aceste dorințe sunt nepotrivite. Isus a spus: „Despărțiți de Mine nu puteți face nimic”. Prin urmare, tot ceea ce facem este realizat prin puterea lui Dumnezeu în noi. A ne atribui creditul pentru ceea ce numai Dumnezeu poate face este o insultă la adresa Lui și ne dăunează din punct de vedere spiritual. Numai Isus este mântuirea noastră; numai El este gloria noastră, neprihănirea noastră, totul și în toate.

De mult timp, Dumnezeu a fost pregătit să Se manifeste pe Sine, dragostea, înțelepciunea și puterea Sa unei lumi muribunde, dacă poporul Său I-ar fi oferit un canal prin care să poată lucra. În schimb, prin autosuficiență, noi L-am limitat pe Sfântul lui Israel, (vezi Psalmul 78:41). Dacă am fi în contact cu această realitate, nu ne-am simți nici o clipă atât de „bogat, m-am îmbogăţit, şi nu duc lipsă de nimic”, Apoc. 3:17.

„Am văzut”, spune profetul, „că tăria copiilor lui Dumnezeu stă în umilința lor. Când ei sunt mici în propriii lor ochi, Isus va fi tăria și neprihănirea lor, iar Dumnezeu le va binecuvânta eforturile.” 3M 307.1

„Iată spre cine Îmi voi îndrepta privirile”, spune Dumnezeu, „spre cel ce suferă şi are duhul mâhnit, spre cel ce se teme de cuvântul Meu.” Isaia 66:2b.

„Căci aşa vorbeşte Cel Preaînalt, a cărui locuinţă este veşnică şi al cărui Nume este sfânt: „Eu locuiesc în locuri înalte şi în sfinţenie; dar sunt cu omul zdrobit şi smerit, ca să înviorez duhurile smerite şi să îmbărbătez inimile zdrobite.” Isaia 57:15.

Potrivit lui E.G. White, „Agentul uman care lucrează cel mai eficient are cel mai mare sentiment al propriei slăbiciuni și al nevredniciei sale și își varsă sufletul neajutorat asupra lui Hristos. Acesta este caracterul pe care Dumnezeu îl numește smerit… Aici este sursa noastră de putere”. 1888 Material 1458:1

Trebuie să așteptăm până când „orice sprijin pământesc este tăiat”? DA 121. Trebuie să fim reduși la o sărăcie cumplită înainte de a simți că avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu? Așteptăm persecuția finală pentru a ne umili inimile? Avem nevoie să auzim cuvintele „Iată că vine Mirele” înainte de a ne ridica la înălțimea situației?

Isus vine în curând. Treziți-vă, oameni ai lui Dumnezeu!

Cinstirea lui Dumnezeu în fața lumii nu va fi mai ușoară. Inimile noastre nu vor fi niciodată mai sensibile la neprihănirea lui Hristos decât sunt acum. Acum trebuie să ne smerim inimile pe baza nevoii noastre și să luăm puterea lui Dumnezeu pe baza promisiunilor Sale.

Porunca lui Dumnezeu pentru noi astăzi este:

„Scoală-te, luminează-te! Căci lumina ta vine,
şi slava Domnului răsare peste tine.
Căci iată, întunericul acoperă pământul,
şi negură mare, popoarele;
dar peste tine răsare Domnul,
şi slava Lui se arată peste tine…
(ca rezultat)
Bogăţiile mării se vor întoarce spre tine,
şi vistieriile neamurilor vor veni la tine.”
Isaia 60:1-5

Frank Fournier este pastorul Bisericii Eden Valley din cadrul Institutului Eden Valley din Loveland, Colorado.

Provocarea inimii

Smerenia este cheia succesului în viața creștină, deoarece, pe măsură ce ne recunoaștem marea noastră nevoie, ne aruncăm în fața Celui care are toată neprihănirea de care avem nevoie, iar El ne va da biruința. Nu-ți dorești victoria asupra sinelui, a păcatului și a puterii în câștigarea de suflete? Nu dorești să primești zilnic revărsarea Duhului Sfânt? Nu îți dorești ca Isus să trăiască cu adevărat în și prin tine, dezvăluind caracterul Său de dragoste, sacrificiu de sine și har tuturor celor cu care intri în contact? Ce te împiedică astăzi să trăiești conform neprihănirii lui Hristos? Există îndreptățire de sine în viața ta? De ce frici te-ai putea agăța atunci când vine vorba de a împărtăși cu îndrăzneală și bunăvoință dragostea și adevărul Său cu oamenii din sfera ta de influență?

Ai curaj, Isus te va ajuta, dacă întinzi mâna în marea ta nevoie (Ioan 6:37). El este mai mult decât dispus să facă să strălucească slava Sa prin viața ta, începând de astăzi. De ce să nu-I ceri să fie proslăvit în viața ta, chiar acum?

Cereri de rugăciune

● Roagă-te pentru o înțelegere mai clară în rândul credincioșilor a „neprihănirii prin credință”.

● Roagă-te pentru smerenia inimii și pentru darul predării.

● Roagă-te pentru curajul de a împărtăși Cuvântul lui Dumnezeu oamenilor din jurul tău prin oferirea de studii biblice, prin învățătură și predicare.

● Roagă-te pentru îndrăzneală în a împărtăși dragostea și adevărul lui Dumnezeu prin darurile tale unice.

● Roagă-te ca, pe măsură ce ne dăm seama de apropierea venirii lui Isus, să ne luăm cu toții timp pentru a-L căuta din toată inima și să săpăm adânc în Cuvântul Său.

Resurse pentru aprofundare

Neprihănirea lui Hristos simplificată – De la țarc la mântuire – serie de Frank Fournier

Alătură-te rugăciunii 24/7 Uniți în rugăciune

Alătură-te altor credincioși din întreaga lume care se roagă împreună pe Zoom în timpul celor 40 de zile de rugăciune: https://247unitedprayer.org (pentru limba engleză) sau https://rugaciuneunita.ro/ (pentru limba română)

Ai o experiență, o mărturie de împărtășit?

Dumnezeu te-a folosit în timpul acesta pentru a atinge o persoană? Ai trecut printr-o experiență memorabilă? Cele 40 de zile de rugăciune te-au influențat în vreun fel? Folosește secțiunea de comentarii de aici pentru a împărtăși bucuria/experiența ta.

Loading