Ziua 07 - Misiune - Implică-te!

Semănătorul divin ne face colaboratori împreună cu El. Îți vei deschide inima pentru a primi semințele Sale astăzi? Te vei alătura misiunii Sale de a împărtăși semințele Sale cu oricine îți iese în cale?

40 de zile de rugaciune 9 mai 2022

de Ted N. C. Wilson

Trăim într-o perioadă marcată de schimbări fără precedent. Dumnezeu cere poporului Său rămas, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea, să pregătească calea Domnului bazându-se complet pe El, să primească puterea ploii târzii a Duhului Sfânt și să se implice în misiunea Sa. Este timpul pentru strigătul final și puternic: proclamarea mesajelor primului, celui de-al doilea și celui de-al treilea înger. Hristos ne-a chemat să fim semănători ai Cuvântului Său și să ne implicăm pe deplin în misiunea din ultima zi a lui Dumnezeu de a proclama mesajele celor trei îngeri ai lui Hristos. Fiecare dintre noi este chemat să fie partener cu Semănătorul ceresc, Isus Hristos, în participarea la misiunea bisericii de a proclama mesajul final al lui Dumnezeu de dragoste, neprihănire, răscumpărare și avertismentul profetic din ultima zi care anunță revenirea în curând a lui Hristos. Toți sunt semănători, toți sunt implicați în misiune! Toți să spună: „Da, Doamne, voi merge și voi proclama Cuvântul Tău!”. Implicarea totală a membrilor înseamnă că fiecare trebuie să facă ceva pentru Domnul! Așa cum spune tema sesiunii Conferinței generale din 2022, „Isus vine! Implică-te!”

Marcu 4 îl surprinde pe Isus vorbind cu mii de oameni lângă Marea Galileii. Ascultătorii puteau vedea pe acea câmpie și pe dealurile de dincolo semănătorii și secerătorii care se ocupau cu sârguință de aruncarea semințelor și de recoltarea grâului timpuriu.

Ascultaţi! Iată, semănătorul a ieşit să semene. Pe când semăna, o parte din sămânţă a căzut lângă drum: au venit păsările şi au mâncat-o. O altă parte a căzut pe un loc stâncos, unde n-avea mult pământ: a răsărit îndată, pentru că n-a dat de un pământ adânc; dar, când a răsărit soarele, s-a pălit; şi, pentru că n-avea rădăcină, s-a uscat. O altă parte a căzut între spini; spinii au crescut, au înecat-o şi n-a dat rod. O altă parte a căzut în pământ bun: a dat rod, care se înălţa şi creştea; şi a adus: una treizeci, alta şaizeci, şi alta o sută.” Apoi a zis: „Cine are urechi de auzit să audă.”

Marcu 4:3-9

Marcu 4:14 spune că „semănătorul seamănă cuvântul”. Matei 13:37 indică faptul că Semănătorul seminței bune este Fiul Omului, Isus Hristos. Noi trebuie să fim părtași cu El, implicându-ne în misiunea Sa ca semănători ai adevărului. În Parabolele Domnului Hristos, pagina 36, se spune că „Tot la fel trebuie să semene și slujitorii Săi.” Toți trebuie să se implice în misiunea de a semăna Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu ca parte a Implicării totale a membrilor în aceste ultime zile din istoria pământului.

Versetul 15 spune: „Cei înfăţişaţi prin sămânţa căzută lângă drum sunt aceia în care este semănat Cuvântul; dar după ce l-au auzit, vine Satana îndată şi ia Cuvântul semănat în ei.” Prețiosul Cuvânt al lui Dumnezeu ajunge la ascultătorii neatenți ca o cărare împietrită care nu are profunzime.

Versetele 16-17 spun: „Tot aşa, cei înfăţişaţi prin sămânţa căzută în locurile stâncoase sunt aceia care, când aud Cuvântul, îl primesc îndată cu bucurie; dar n-au rădăcină în ei, ci ţin până la o vreme; şi cum vine un necaz sau o prigonire din pricina Cuvântului, se leapădă îndată de el.” Această sămânță nu poate găsi pământ adânc pentru a crește. Deoarece rădăcinile nu pătrund adânc în solul unei comuniuni cu Hristos în fiecare zi, persecuțiile și ispitele își iau partea lor. Parabolele Domnului Hristos, pag. 48, indică: „Mulți au un simțământ de înstrăinare de Dumnezeu, o recunoaștere a faptului că sunt încă robi eului și păcatului lor, aceștia fac eforturi ca să producă o schimbare, dar ei nu-și răstignesc eul”. Rămâneți aproape de Dumnezeu și împotriviți-vă să fiți un ascultător „de piatră”.

Versetele 18-19 „Alţii sunt cei înfăţişaţi prin sămânţa căzută între spini; aceştia sunt cei ce aud Cuvântul; dar năvălesc în ei grijile lumii, înşelăciunea bogăţiilor şi poftele altor lucruri, care îneacă Cuvântul şi-l fac astfel neroditor.” Parabolele Domnului Hristos, la pagina 50, continuă: „Harul poate lucra numai în inima care se pregătește totdeauna pentru primirea prețioaselor semințe ale adevărului.” Rămâneți aproape de Domnul prin studierea Bibliei, a Spiritului Profetic și prin rugăciune neîncetată.

Versetul 20 „Alţii apoi sunt înfăţişaţi prin sămânţa căzută în pământ bun. Aceştia sunt cei ce aud Cuvântul, îl primesc şi fac rod: unul treizeci, altul şaizeci şi altul o sută”

Dumnezeu dorește ca noi toți să fim „ascultători asemenea pământului bun” care ne încredem cu toată puterea în neprihănirea lui Hristos și care spunem: „Doamne, mă voi duce” pentru a semăna Cuvântul Tău. Cu toții trebuie să fim implicați în ultima mare misiune de avertizare și speranță a lui Dumnezeu. „Isus vine! Implică-te!”

Ted N.C. Wilson este președintele Conferinței Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea.

Provocarea inimii

La fiecare predică pe care o auzim, cu fiecare text din Scriptură pe care îl citim, Dumnezeu sădește semințe. De multe ori este foarte încurajator, alteori poate fi o provocare, dar putem fi siguri că puternicul Cuvânt al lui Dumnezeu își va face lucrarea dorită în inimile și viețile noastre dacă Îl lăsăm, adică dacă primim Cuvântul, îl digerăm, îl păstrăm și îl punem în practică.

Scopul primirii Cuvântului lui Dumnezeu și al permiterii ca el să ne transforme viața este acela de a putea împărtăși mesajul său de veste bună oamenilor din jurul nostru. Semănătorul divin ne face colaboratori împreună cu El. Îți vei deschide inima pentru a primi semințele Sale astăzi? Te vei alătura misiunii Sale de a împărtăși semințele Sale cu oricine îți iese în cale?

Cereri de rugăciune

● Roagă-te pentru o nouă înțelegere a Cuvântului lui Dumnezeu și pentru o inimă deschisă, astfel încât Cuvântul să îți poată remodela convingerile și valorile personale.

● Roagă-te pentru frații și surorile noastre din Shanghai.

● Roagă-te pentru curaj pentru membrii bisericii noastre din Rusia și Ucraina.

● Roagă-te pentru o carte pentru copii și o revistă care au fost scrise recent special pentru poporul ucrainean, pentru ca aceste resurse speciale să fie oportune și să ajungă la multe inimi pentru Împărăție.

● Roagă-te ca apelul „Isus vine! Implică-te!” să aibă prioritate urgentă în viața ta de zi cu zi.

Resurse pentru aprofundare

Cum să faci parte din implicarea totală a membrilor

Alătură-te rugăciunii 24/7 Uniți în rugăciune

Alătură-te altor credincioși din întreaga lume care se roagă împreună pe Zoom în timpul celor 40 de zile de rugăciune: https://247unitedprayer.org (pentru limba engleză) sau https://rugaciuneunita.ro/ (pentru limba română)

Ai o experiență, o mărturie de împărtășit?

Dumnezeu te-a folosit în timpul acesta pentru a atinge o persoană? Ai trecut printr-o experiență memorabilă? Cele 40 de zile de rugăciune te-au influențat în vreun fel? Folosește secțiunea de comentarii de aici pentru a împărtăși bucuria/experiența ta.

Loading