Ziua 00 - Dumnezeu încă te cheamă

Dumnezeu încă ne cheamă, iar astăzi te cheamă şi pe tine!

40 de zile de rugaciune 2 mai 2022

de Don MacLafferty

Dumnezeu Își cheamă mereu poporul la Sine. Biblia este plină de relatări despre cei care au răspuns chemării și despre cei care au respins chemarea.

Dumnezeu a chemat, iar Adam și Eva s-au ascuns. (Geneza 3:9,10).

Dumnezeu a chemat și Noe a construit o arcă pentru un potop despre care lumea spunea că nu va veni niciodată. (Geneza 6:14-22)

Dumnezeu a chemat şi Avram și Sarai și-au părăsit familia, casa și țara lor. (Geneza 12:1-4)

Dumnezeu a chemat și Iacov s-a luptat și a strigat: „Nu te voi lăsa să pleci dacă nu mă binecuvântezi”. (Geneza 32:26)

Dumnezeu a chemat și Moise a prezentat mai întâi scuze, apoi i-a spus lui Faraon: „Lasă-Mi poporul Meu să plece”. (Exodul 8:20-32)

Dumnezeu a chemat și Iosua a căzut cu fața la pământ, apoi a mers în jurul Ierihonului de treisprezece ori. (Iosua 5:14-6:15)

Dumnezeu a chemat și Ghedeon a distrus altarul lui Baal, a sunat din trâmbiță și i-a alungat pe madianiți. (Judecători 6:27-7:22)

Dumnezeu a chemat și Samuel a alergat la Eli de trei ori înainte de a răspunde: „Vorbește, căci robul Tău ascultă”. (1 Samuel 3:10)

Dumnezeu a chemat și Ilie l-a înfruntat pe Israel pe Muntele Carmel, a reconstruit altarul lui Dumnezeu și s-a rugat pentru foc. (1 Împărați 18:21-38)

Dumnezeu a chemat și Iona a fugit, a fost înghițit de un pește și apoi a chemat Ninive la judecată. (Iona 1-4)

Dumnezeu a chemat și Isaia a șoptit cu uimire: „Iată-mă, trimite-mă!”. (Isaia 6:8)

Dumnezeu a chemat şi Filip a alergat la carul etiopianului și a făcut un ucenic pentru Hristos. (Faptele Apostolilor 8:29,30)

Dumnezeu a chemat și Saul din Tars a întrebat: „Cine ești Tu, Doamne?”, a postit trei zile, apoi L-a proclamat pe Cel pe care Îl urâse ca fiind „Fiul lui Dumnezeu”. (Faptele Apostolilor 9:5-9, 20)

Dumnezeu a chemat și Anania și-a pus mâinile peste omul care venise să-l persecute și a spus: „Frate Saul, Domnul Isus… m-a trimis ca să-ți recapeți vederea și să fii umplut de Duhul Sfânt”. (Faptele Apostolilor 9:10-17)

Dumnezeu l-a chemat și Petru și-a riscat atât slujba, cât și reputația pentru a-L propovădui pe Isus lui Corneliu, însetat de Evanghelie. (Faptele Apostolilor 10:9-48)

Dumnezeu a chemat și Ioan a căzut la picioarele lui Isus ca un mort. (Apocalipsa 1:17)

În ultima scrisoare de dragoste a lui Isus, El îi cheamă pe oamenii Săi din ultimele zile, din exterior – să privească în interior, acolo unde El dorește să fie în inimile noastre: „Iată, Eu stau la ușă și bat; dacă aude cineva glasul Meu și deschide ușa, voi intra la el și voi lua masa cu el, și el cu Mine.” (Apocalipsa 3:20)

Aceasta este chemarea Lui pentru toți – copii, adolescenți și adulți acum. Dacă așteptăm o altă chemare, în curând va fi prea târziu. El ne cheamă pe tine și pe mine cu toată dragostea Tatălui nostru Dumnezeu, cu dragostea Sa ca Mântuitor și Domn și cu dragostea Duhului Sfânt.

Aceasta este chemarea Sa pentru trezire personală și mărturie personală. De-a lungul veacurilor, El a chemat întotdeauna poporul Său. Acum există o intensitate crescândă în vocea Sa, căci El spune: „Vin curând…”. (Apocalipsa 22:7) El a pregătit un loc în ceruri pentru ca noi să putem fi acolo unde este El. (Ioan 14:3)

Timpul se apropie de sfârșit. Nu este momentul să răspundem la chemarea Sa ascunzându-ne, asemeni lui Adam și Evei. Nu este timpul să confundăm cu vocea Lui, aşa cum a făcut Samuel care „nu cunoștea încă pe Domnul” (I Samuel 3:7). Nu este timpul să fugim în direcția greșită asemeni lui Iona.

Acum este timpul să cădem cu fața la pământ în fața lui Isus Hristos, ca apostolul Ioan, să ne întoarcem la El, să ne întoarcem la altar și să ne închinăm Lui ca Rege al regilor și Domn al domnilor.

Dumnezeu încă ne cheamă, iar astăzi te cheamă şi pe tine!

Don MacLafferty este fondator/președinte al organizației In Discipleship. Dumnezeu a mișcat inima lui Don și a soției sale, April, pentru a-i chema pe tineri și pe bătrâni la o trezire zilnică cu Isus, prin puterea Duhului Sfânt. Ei mobilizează bisericile și școlile pentru a se asocia în echiparea părinților pentru a-și educa copiii ca discipoli și a-i pregăti pentru misiune.

Provocarea inimii

Există un motiv pentru care citești cuvintele de mai sus. Dumnezeu conduce evenimentele din viața ta pentru a avea oportunități specifice să auzi chemarea Sa. Chemarea Lui a venit astăzi la tine. Este o chemare spre a păși într-o experiență de trăire profundă a renașterii personale cu El. Este o chemare de a-L urma pe Isus oriunde El te va conduce. Ești pregătit să răspunzi la această chemare?

Ești gata astăzi să urmezi chemarea Lui pentru o experiență și mai profundă, vibrantă, vie, cu El și cu Cuvântul Său?

10 cereri de rugăciune – În timp ce îți pregătești inima pentru 40 de zile de rugăciune

– Roagă-te ca Dumnezeu să-ți pregătească inima pentru ceea ce El este pe cale să facă.

– Roagă-te să recunoști chemarea personală și plină de iubire a lui Dumnezeu în viața ta.

– Roagă-te pentru Cuvântul lui Dumnezeu ca el să devină mai viu și mai real pentru tine.

– Roagă-te să auzi vocea Lui vorbindu-ți personal, în fiecare zi, în inima ta.

– Roagă-te ca rugăciunea să devină cu adevărat respirația esențială a sufletului tău.

– Roagă-te în legătură cu Psalmul 139:23-24.

– Roagă-te ca Dumnezeu să-ți dea curaj și putere să îndepărtezi orice distragere a atenției din viața ta care te-ar putea împiedica să auzi vocea Lui în timpul acestor 40 de zile de rugăciune.

– Roagă-te ca Duhul Sfânt să-ți dea o umblare mai profundă, mai vie și vibrantă cu Isus.

– Roagă-te cu privire la persoanele pe care le poți invita să ți se alăture în rugăciune în timpul acestor 40 de zile de rugăciune.

– Roagă-te cu privire la cele 7 nume pe care să le alegi pentru cele 40 de Zile de Rugăciune.

Resursă pentru aprofundare:

Eliberarea căii pentru Duhul Sfânt – resursă PDF

Alătură-te rugăciunii 24/7 Uniți în rugăciune

Alătură-te altor credincioși din întreaga lume care se roagă împreună pe Zoom în timpul celor 40 de zile de rugăciune: https://247unitedprayer.org (pentru limba engleză) sau https://rugaciuneunita.ro/ (pentru limba română)

Ai o experiență, o mărturie de împărtășit?

Dumnezeu te-a folosit în timpul acesta pentru a atinge o persoană? Ai trecut printr-o experiență memorabilă? Cele 40 de zile de rugăciune te-au influențat în vreun fel? Folosește secțiunea de comentarii de aici pentru a împărtăși bucuria/experiența ta.

Loading

  4 comments

 • | 2 mai 2022 at 10:23

 • | 2 mai 2022 at 14:48

  Amin!

 • | 2 mai 2022 at 15:26

  Am simțit această nevoie de rugăciune,de înviorare de acum 4 luni de zile și mă rog de atunci în fiecare zi stăruitor pt. Ca Duhul Sfant să fie în viata mea,și a Bisericii în întregime.Simt că Domnul va veni în curand,mă rog și pt.cei care acum încă nu sunt în Biserica noastră,dar Domnul să-i pregătească pe toți cei sinceri să fim gata acum pt întampinarea Lui.Amin

 • | 3 mai 2022 at 20:14

  Mă rog ca Duhul Sfânt să mă ia in stăpânire si să mă folosească în lucrarea de trezire a Bisericii Sale de pretutindeni. Să se îndure de băieții mei, Vicențiu, Tiberiu, Horațiu, cu familiile lor, sa le trezească duhul si să cunoască pe Domnul slavei.