100 de zile

Ziua 89 – Duminică, 21 iunie

Vindecare prin Unitate

Pasaj Biblic de Meditat: Isaia 61:1-3

Verset Cheie: „Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a uns să aduc veşti bune celor nenorociţi: El M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia şi prinşilor de război izbăvirea.” Isaia 61:1

Ultimul devoțional care l-am scris cu titlul “Libertatea iertării”, a adus mai multe reacții decât mi-m imaginat. Ca urmare a acestui lucru am ajuns la compleșitoarea realizare ca acum s-ar putea să fie timpul în care biserica noastră are nevoie de zdrobire mai mult decât oricând înainte.

Rănile din interiorul familiei bisericii noastre sunt mai profunde decât ne dăm noi seama și în timp ce noi, ca și credincioși ne ciondănim asupra problemelor de fiecare zi, este evident că inamicul provoacă pierderi imense printre noi asupra unor răni adânci în inimile noastre. Fie că e vorba de copii noștrii care s-au depărtat de adevăr, sau căsniciile noastre care se destramă, ură, suicid, abuz sau imoralitate sexuală care acoperă lumina lui Hristos, suntem virtual sufocați de un cal de întuneric care provine din starea serioasă de durere și lipsei de unitate din trupul bisericii.

Adesea în munca mea zilnică mă confrunt cu o durere inexplicbilă care îmi stoarce inima de orice putere de viață. În price parte m-aș întoarce, dau de durere și disperare.

Dar, încă odată îmi amintesc de cuvintele Domnului nostru din Isaia 61:1-3. Ele vorbesc despre faptul că, a fi o sursă de vindecare și speranță pentru cei pierduți în disperare este chemarea mea și a ta. Dumnezeu ne-a trimis pe fiecare din noi să alinăm pe cei cu inima zdrobită: asta îi include pe cei răniți de cei dragi sau chiar marginalizați de comunițățile sun care fac parte. El ne-a chemat să proclamăm libertatea acelora care sunt captivii inamicului – celor care cu bună śtii ță aleg să ia parte la activități care nu sunt plăcute înaintea lui Dumnezeu. În timp ce ei sunt închiși ca și captivi ai vrăjmașului fără a a ea putere de eliberare, rugăciunile noastre ii pot ajuta să fie eliberați! Dumnezeu ne cheama să dăm speranță celor depresivi care își doresc moartea datorită faptului că se simt singuri într-o lume plină de cruzime.

Victime sunt în ambele tabere. De aceea Dumnezeu are nevoie ca noi, ca biserica, ca trup al lui Hristos să ne unim în rugăciune pentru a elibera captivii întunericului, prizonierii abuzului fizic, emoțional și sexual, și pe alții.

De asemenea, ar trebui să ne cercetăm inimile și să vedem dacă cu bună știință sau nu, am desconsiderat și am mărginalizat pe unii oameni în comunitățile bisericilor noastre. Suntem chemați să oferim și acestora speranță și vindecare, curaj și dragoste. Și în timp ce ne rugăm pentru ei, vom vedea cum se va evapora distanța creată între noi și ei. Da, este timpul ca și aceste bariere să cadă și să aibă loc vindecarea relațiilor acestea.

Sora White ne mustră prin cuvintele:

Nu a fost dată nici o indicație cu privire la faptul că creștinii trebuie să se delărteze unii de alții. Prin dragostea și unitatea noastră trebuie să reflectăm caracterul lui Hristos. (Review and Herald, April 27, 1897, par. 7).

Dacă am fi uniți în împlinirea misiunii noastre asta ar trebui să ducă la revărsarea Duhului Sfânt, și dacă ar fi oferim efecient speranță si vindecare unei lumi care piere, trebuie să îi permitem lui Dumnezeu să vindece rănile dintre noi. Trebuie să venim laolaltă în unitate și dragoste, văzându-ne unii pe alții așa cum ne vede Hristos pe noi. Acest tip de unitate va aduce vindecare și astfel vom putea înainta cu puteri noi ca un trup unit, iar bisericile noastre vor începe să înflorească.

Provocarea unei Rugăciuni din Inimă

Tată iubitor, iartă-ne că ne lăsăm dostrași de la misiunea noastră prin preocupări lumești ale vieții noastre personale. Ne ciondănim între noi atât de mult încât am uitat de chemarea de a sluji celor suferinzi din familia bisericii noastre. Nu ți-am permis să vindeci nici rănile din propriile noastre inimi. Unește-ne Doamne, unește-ne în misiunea din Isaia 61, să devenim slujitori ai tăi care să aibă frijă de cei suferinzi din bisericile noastre. Fie ca noi să devenim o coroană de frumusețe în loc de cenușă, uleiul bucuriei în loc de plânsete, și o haină de laudă în loc de un spirit răutăcios. Unește-ne la piciorul crucii să putem primi vindecarea Ta, pentru ca mai apoi să putem împărtăși această speranță cu restul lumii. În numele lui Isus, Amin!

De Shanter Alexander

Traducere: Sarah Ștefan

MOTIVE DE RUGĂCIUNE

  1. Rugați-vă pentru revărsarea Duhului Sfânt asupra delegaților și asupra participanților la sesiunea Conferinței Generale, San Antonio, 2015, astfel încât să fie convinși să renunțe la mândrie, vorbire de rău și a cere să fie aleși în anumite poziții; ci mai degrabă să caute în umilință binecuvântarea lui Dumnezeu- cea mai mare onoare a cerului – chiar dacă sunt preferați alții  decât ei.
  2. Rugați-vă ca în fiecare dimineață, când delegații întră în Alamodome, să simtă plăcuta prezență a Domnului și să caute să se poarte și să vorbească într-un mod care să slăvească cu adevărat pe Dumnezeu.
  3. Rugați-vă ca Dumnezeu să pună (sau să păstreze) acei conducători de departament și acei lideri care Îl vor slăvi cel mai mult, promovând misiunea bisericii la sediul Conferinței Generale.
  4. Rugați-vă ca Dumnezeu să binecuvânteze echipa  de știri și comunicații  a Conferinței Generale pentru a raporta ceea ce se petrece în timpul Sesiunii tuturor celor care urmăresc, căutând în același timp să aducă slavă și cinste lui Dumnezeu
  5. Rugați-vă pentru cei care lucrează acum în spatele scenei, la planificare și logistică pentru sesiunea Conferinței Generale din San Antonio, ca să se sprijine pe puterea lui Dumnezeu și nu pe capacitățile lor pentru a pune la punct fiecare detaliu.
  6. Rugați-vă pentru a se pune accentul atât la nivel personal, cât și la nivelul întregii biserici asupra citirii zilnice a Bibliei prin inițiativa ”Redeșteptat prin Cuvântul Său” și a trăirii învățăturilor.
  7. Rugați-vă pentru o recunoștință din suflet și o acceptare deplină a scrierilor Spiritului Profetic, ca fiind aplicabile azi și ca membrii și conducerea bisericii să citească aceste materiale în mod regulat.
  8. Rugați-vă pentru ca programele pentru tineret și copii să fie cu adevărat înălțătoare pentru cei tineri , stimulându-i să caute la o relație mai strânsă  cu Dumnezeu.
  9. Rugați-vă pentru un interes și un sprijin sporit al tuturor membrilor bisericii și a  conducătorilor în instruirea tinerilor noștri pentru a fi misionari, făcând planuri mai degrabă pentru veșnicie, decât pentru ei înșiși și lume.
  10. Rugați-vă ca miile de oameni care au fost inspirați să se roage pentru biserica noastră în timpul acestor 100 de Zile, să nu privească sfârșitul Sesiunii ca fiind momentul în care să oprească rugăciunile, ci rugăciunile lor să fie și mai fierbinți până ce făgăduința lui Isus de revărsare deplină va fi împlinită și El Se va întoarce pe norii slavei.

„Lucrul acesta este cu neputință la oameni, dar nu la Dumnezeu; pentru că TOATE LUCRURILE sunt cu putință la Dumnezeu…” Marcu 10:27

Preluare de pe redesteptaresireforma.wordpress.com

 140 vizualizări,  1 astăzi


One comment

Comentariile sunt închise.