100 de zile

Ziua 85 – Miercuri, 17 iunie

Uniți în bătălia spirituală

Pasaj Biblic de meditat: 1 Cor. 1:10-17

Verset Cheie: “Vă îndemn, fraţilor, pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos, să aveţi toţi acelaşi fel de vorbire, să n-aveţi dezbinări între voi, ci să fiţi uniţi în chip desăvârşit într-un gând şi o simţire. .” 1 Corinteni 1:10

Vă puteți imagina să câștigați o bătălie cu o armată divizată? Îmi amintesc atunci când profesoara mea de Istorie mi-a vorbit despre diferite lupte câștigate sau pierdute în istoria lumii noastre. Ascultând aceste istorii mă gândeam: “Cum ar fi dacă într-o zi cineva ar declara război împotriva țării noastre și noi nu am fi pregătiți sau suficient de uniți să luptăm cu o altă putere? Ce s-ar întâmpla?” În mod evident, am fi înfrânți cu ușurință. Acum când mă gândesc la acest lucru îmi amintesc de faptul că noi suntem într-un război activ, un război spiritual. Lupta se duce în prezent între Hristos și Satana, iar fiecare din noi are de jucat un rol decisiv în felul în care se va finaliza această luptă.

Acum, mai mult ca oricând înainte, ca trup de credincioși, avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu să ne unească, pentru că dacă suntem divizați sau dacă urmăm fiecare calea lui, s-ar putea să fim înfrânți de atacurile inamicului.

Inspirația ne spune:

Ne apropiem de încheierea istoriei acestui pământ şi Dumnezeu îi invită pe toţi să înalţe stindardul care poartă inscripţia: „Aici sunt cei ce păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus“. El cheamă pe poporul Său să lucreze în armonie desăvârşită… Nu trebuie să fie rostit nici un cuvânt care ar descuraja pe cineva, deoarece acesta întristează inima lui Hristos şi face o foarte mare plăcere vrăjmaşului. Toţi au nevoie să fie botezaţi cu Duhul Sfînt; toţi trebuie să se reţină de la mustrări dezonorante şi să se apropie de Hristos pentru a putea aprecia răspunderea grea pe care o au cei care sunt împreună lucrători cu El. „Strângeți rândurile; strângeți rândurile“ sunt cuvintele divinului nostru Învățător. Unirea este putere; dezbinarea este slăbiciune şi înfrângere. (Sfaturi pentru Sănătate, p.517)

De câte ori este întristat Duhul Sfânt atunci când vede soldați care fac parte din biserica lui Hristos că își părăsesc poziția încercând să lupte singuri împotriva întunericului. Acum nu este momentul să luptăm singuri. Acum este momentul să venim împreună, lăsând deoparte mândria, mulțumirea de sine și egoismul. Avem nevoie să ne prindem strâns de Stâncă, fundația noastră și avem nevoie ca El să ne conducă.

“Dragostea de sine, mândria și mulțumirea de sine stau la temelia celor mai mari încercări și dezbinări care au avut loc vreodată în lumea religioasă. Îngerul mi-a spus iar și iar: ‘Rămâneți strâns uniți, aveți același cuget și judecați la fel.’ Hristos este Liderul, iar voi sunteți frați. Urmați-L. Mergeți în lumină după cum El este în lumină. Aceia care merg pe urmele lui Hristos, nu vor umbla în întuneric, dar cei care se separă într-o dorință de independență nesfințită nu pot avea prezența și binecuvântarea lui Dumnezeu în lucrare.” (Christian Leadership, p. 11).

Fie ca noi să rămânem strâns uniți în Hristos pentru ca El să poată aduce biruința!

Provocarea unei rugăciuni din inimă

Tată iubitor, lupta spirituală pe care o înfruntăm în aceste zile este mult prea mare pentru noi. Vrem să îți predăm totul Ție, și vrem să Îți predăm Ție orice ne-ar putea face să credem că am putea realiza această misiune pe cont propriu. Dă-ne inimi umile, dispuse să depindă de Tine complet. Pe măsură ce vom trece prin greutățile acestei lumi, fie ca Duhul Tău cel Sfânt să aducă în viața noastră rodul minunat al unității cu Tine și cu frații noștri, până vom ajunge acasă. Te rog, unește-ne într-un singur spirit și într-o singură misiune. Aceasta este nevoia noastră urgentă. Îți mulțumim că răspunzi cererii noastre, în numele lui Isus, Amin!

Scris de: Carolyn Azo

“Nevăzutele oştiri ale luminii şi puterii însoţesc pe cei blânzi şi umili care cred şi se prind de făgăduinţele lui Dumnezeu.” Faptele Apostolilor, p. 154

Traducere: Sarah Ștefan

MOTIVE DE RUGĂCIUNE

  1. Rugați-vă ca în timpul sesiunii Conferinței Generale să  avem ”O experiență a Camerei de Sus” așa cum au avut ucenicii la Ziua Cincizecimii, și să fim astfel împuterniciți să vestim lumii întregi pe Hristos așa cum au făcut-o ei. Este vremea să mergem acasă!
  2. Rugați-vă ca fiecare participant să experimenteze o nouă concentrare asupra studierii Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu și rugăciune  și să nu părăsească sesiunea Conferinței Generale  în același mod în care au venit.
  3. Rugați-vă pentru creșterea celor 35 de noi Uniuni care vor fi adăugate prin vot în timpul Sesiunii. Toate s-au înființat după 201o. (Dumnezeu lucrează cu adevărat!)
  4. Rugați-vă pentru fratele Ted Wilson, ca Dumnezeu să-i dea înțelepciune pentru a-și pregăti ”Raportul președintelui” în care va recapitula ultimii cinci ani.
  5. Rugați-vă pentru fratele G.T. Ng, ca Dumnezeu să-i dea înțelepciune pentru a-și pregăti ”Raportul secretarului” în care va recapitula activitatea din ultimii cinci ani.
  6. Rugați-vă pentru fratele Robert Lemon, ca Dumnezeu să-i dea înțelepciune pentru a-și pregăti ”Raportul trezorierului” în care va recapitula ultimii cinci ani și cum stă biserica astăzi [din punct de vedere financiar].
  7. Rugați-vă ca fiecare din sesiunile de lucru să decurgă lin și punctele de pe ordinea de zi să se realizeze la timp și eficient, încât să proslăvească pe Dumnezeu cu adevărat.
  8. Rugați-vă ca delegații și participanții să-și ia timp să viziteze sala F – camera de rugăciune din clădirea Alamodomului în timpul sesiunii. (Dacă participați, veniți și vă rugați cu noi!)
  9. Rugați-vă pentru Kovacs-Biro, secretarul Diviziunii Trans-europene, care va prezenta unul din devoționalele de dimineață.
  10. Rugați-vă pentru noii membri adventiști care vor participa la aceste întâlniri. Rugați-vă ca ei să recunoască familia mondială a bisericii din care fac parte și să fie inspirați să meargă sa facă mai mulți ucenici.

”Iar a Celui ce, prin PUTEREA care lucrează în noi, poate să facă nespus MAI MULT decât cerem sau gândim noi” Efeseni 3:20

Preluare de pe redesteptaresireforma.wordpress.com

 144 vizualizări,  1 astăzi