100 de zile

Ziua 76 – Luni, 8 iunie

Potop de binecuvântări nemeritate

Pasaj Biblic de Meditat: Neemia 9:16-21

Verset Cheie: “În îndurarea Ta fără margini, nu i-ai părăsit în pustie şi stâlpul de nor n-a încetat să-i călăuzească ziua pe drum, nici stâlpul de foc să le lumineze noaptea drumul pe care aveau să-l urmeze.” Neemia 9:19

După cum Dumnezeu dă ploaie pes buni și peste răi pentru a uda pământul, tot așa El ne dă Duhul Său să lucreze în inima celor ascultători și răzvrătiți. Darul Duhului Sfânt vine de la Dumnezeu ca o dovadă a dragostei Sale pentru noi. El dorește să domnască peste noi ca să își poată împlini planurile în și prin noi. Dar mulți dintre noi răspund mai greu. Dar din fericire, El este răbdător și suferă totul , căutând să ne cucerească și să ne aducă la El pe măsură ce El continuă să ne trimită or ploaie de binecuvântări.

Ellen White ne spune:

Prin Duhul Său Cel Sfânt, Dumnezeu a lucrat de la început prin unelte omeneşti, în vederea împlinirii planului Său în favoarea neamului omenesc căzut. Lucrul acesta s-a manifestat în viaţa patriarhilor. De asemenea, în biserica din pustie, în vremea lui Moise, Dumnezeu le-a dat Duhul Său cel bun ca să-i înveţe. (Faptele Apostolilor, p.53)

Nu de mult, în timp ce studiem cartea lui Neemia, mi-am amintit că de la început Dumnezeu a vrut ca poporul Său să fie împlinit. Chiar în ciuda faptului că adesea se depătau de El, a continuat să țină deschise pentru ei brațele Sale iubitoare și miloase.

“În îndurarea Ta fără margini, nu i-ai părăsit în pustie şi stâlpul de nor n-a încetat să-i călăuzească ziua pe drum, nici stâlpul de foc să le lumineze noaptea drumul pe care aveau să-l urmeze. Le-ai dat Duhul Tău cel bun ca să-i facă înţelepţi; n-ai îndepărtat mana Ta de la gura lor şi le-ai dat apă să-şi potolească setea. Patruzeci de ani ai avut grijă să-i hrăneşti în pustie şi n-au dus lipsă de nimic, hainele nu li s-au învechit şi picioarele nu li s-au umflat.” (Neemia 9:19-21) Ce dovadă puternică a cât de mult e Dumnezeu dispus să facă pentru a ne recâștigă inimile.

Ieremia 31:3 ne spune: “Te iubesc cu o iubire veșnică de aceea îți păstrez bunătatea Mea.” Răspundem noi chemării Sale? Suntem noi receptivi față de potopul de binecuvântări trimise sau ignorăm apelurile Duhului Sfânt asupra inimii noastre?

Inspirația ne spune:

Numai cei care trăiesc potrivit cu lumina pe care o au vor primi o lumină mai mare. Dacă nu înaintăm zilnic în exemplificarea virtuţilor unui creştin activ, nu vom recunoaşte manifestările Duhului Sfânt în ploaia târzie. Este posibil ca ea să cadă asupra inimilor tuturor celor din jurul nostru, fără ca noi să ne dăm seama şi s-o primim. (Evenimentele ultimelor zile, p. 195)

Mulți dintre noi am primit ploaie de binecuvântări de-a lungul vieții noastre. Dar dacă rămânem nepocăiți în căile noastre pline de încăpățânare și neascultare, dacă nu răspundem chemării Duhului Sfânt, Această revărsare de binecuvântări nu va continua pentru totdeauna. Atunci când ploaia târzie se va revărsa, s-ar putea să cadă peste cei din jurul nostru dar noi nu vom realiza lucrul acesta. Doamne, ai milă ca să nu fim parte din categora celor care vor pierde acestă binecuvântare și viața veșnică.

Provocarea unei Rugăciuni din Inimă

Dragă tată ceresc, iartă-ne că nu apreciem toate binecuvântările care le-ai revărsat peste noi până acum. Ne-ai dat ani și ani pentru a putea să ne pocăim și să ne apropiem de Tine cu inimi total predate ție, dar noi încă continuăm să mergem mândrii și încăpățânați în căile noastre pline de autosuficiență. Iartă-ne Doamne! Ne dăm seama că timpul zboară. Nu vrem să mai ignorăm harul Tău pentru a nu ne trezii când ca fi prea târziu. Ajută-ne să acceptăm ploaia timpurie și pregătește-ne pentru ploaia târzie! Nu vrem să o pierdem! Ia orice urmă de Eu din voața noastră. Scoate din inima noastră orice idoli, viței de aur, și orice altceva în care noi ne încredem. Fă-ne vase demne pentru Împărăția Ta. Umple-ne cu Duhul Tău. În numele lui Isus, Amin!

Scris de Kat Taylor

Traducere: Sarah Ștefan

MOTIVE DE RUGĂCIUNE

  1. Rugați-vă ca să fim pregătiți din punct de vedere spiritual pentru o revărsare specială a Duhului Sfânt la sesiunea Conferinței Generale în San Antonio. Ni se spune că cerul așteaptă să reverse o binecuvântare, dar cei mai mulți dintre noi nu sunt pregătiți să o primească.
  2. Rugați-vă pentru ca un spirit de unitate în Hristos să fie văzut între delegați și pentru împlinirea rugăciunii lui Hristos ”Ca toți să fie una”, astfel încât Duhul Sfânt să poată fi turnat. ( Noi trebuie să fim una ca ucenicii la ziua Cincizecimii.)
  3. Rugați-vă pentru ca să existe între noi o atmosferă atât de plăcută pe toată durata Sesiunii, încât cei care trec pe acolo să întrebe: ”Ce este atât de special la acest grup? Ceva deosebit se petrece aici!”
  4. Rugați-vă pentru familiile și copiii delegaților care vor veni la Sesiune, ca și ei să experimenteze o binecuvântare specială a Duhului Sfânt și o reînnoire spirituală în timpul petrecut la Conferința Generală.
  5. Rugați-vă pentru  binecuvântările lui Dumnezeu asupra seminariilor de rugăciune și întâlnirii femeilor care se vor ține la centrul de conferințe.
  6. Rugați-vă ca îngerii să păzească ușile și sălile pentru ca nici un accident si nimic rău să nu li se întâmple delegaților, conducătorilor sau participanților.
  7. Rugați-vă ca zona de standuri din zona centrului de conferințe să fie un loc pentru o lucrarea specială a lui Dumnezeu asupra inimilor și situațiilor, pentru misiune și acțiune, conducând pe mult mai mulți să se alăture lucrătorilor ce caută să aducă seceriș pentru Dumnezeu.
  8. Rugați-vă ca Duhul Sfânt să fie revărsat asupra delegaților Diviziunii Inter-Americane și Diviziunii Nord Americane care vor fi în sală la Conferința Generală 2015 – Dumnezeu îi știe pe toți pe nume.
  9. Rugați-vă pentru  mulți noi convertiți care ni se vor alătura în timpul acestei Sesiuni, ca ei să vadă o imagine a lui Isus în viețile noastre și să fie inspirați să iasă și să vestească Evanghelia.
  10. Rugați-vă pentru  ca noi ca biserică să ne trezim din letargia și apatia noastră spirituală, să recunoaștem seriozitatea ceasului în care ne aflăm și să punem totul pe altarul lui Dumnezeu pentru lucrarea Lui.

Vrem noi să luptăm cu Dumnezeu în rugăciune? Vrem să primim botezul Duhului Sfânt? Acestea sunt lucrurile de care avem nevoie și pe care putem să le avem acum… Dacă vom trăi cu umilință în legătură cu Dumnezeu, El va fi alături de noi. ” Rugăciunea, p.87

Preluare de pe redesteptaresireforma.wordpress.com

 130 vizualizări,  1 astăzi