100 de zile

Ziua 6 – Luni, 30 martie 2015

MOTIVE DE RUGĂCIUNE:

01. Rugați-vă ca viziunea Ellen White cu privire la ”Ce ar fi putut fi” în 1901 să ”FIE” cu adevărat în 2015, pentru a grăbi revenirea lui Isus.

02. Rugați-vă ca sesiunea Conferinței Generale să declanșeze o profundă redeșteptare spirituală în toți cei care vor participa.

03. Rugați-vă ca Dumnezeu să umple clădirea Almodome cu Prezența Sa atât de puternic încât toți cei care vor intra în clădire să simtă această Prezență.

04. Rugați-vă ca momentele speciale de rugăciune la aceste întruniri să fie profund semnificative și utile pentru toți participanții.

05. Rugați-vă ca participanții să poată localiza Camera F din clădirea Almodome, cameră ce a fost desemnată a fi camera de rugăciune.

06. Rugați-vă ca Duhul Sfânt să călăuzească discuțiile și hotărârile ce vor fi luate cu privire la probleme dificile de pe ordinea de zi, incluzând: hirotonirea femeilor, convingeri fundamentale privind creațiunea, probleme legate de politica și manualul bisericii.

07. Rugați-vă ca muzica de la Conferința Generală să onoreze pe Dumnezeu și să atragă oamenii mai aproape de Isus.

08. Rugați-vă pentru revărsarea specială a Duhului Sfânt asupra conducătorilor Diviziunilor Asiei și Pacificului de Nord (DAPN) și a Diviziunii Sud Americane (DSA): Jairyong Lee, Akeri Suzuki, Kenneth Osborn (DAPN), Erton Kohler, Magdiel Perez Schulz, Marlon de Souza Lopez (DSA) și asupra echipelor lor.

09. Rugați-vă pentru inițiativele Misiunii în Orașe în numeroasele localități din aceste diviziuni.

10. Rugați-vă pentru un sprijin mai mare și un interes sporit din partea tuturor membrilor și administratorilor bisericii în menținerea educației adventiste de ziua a șaptea într-o formă pură în școlile noastre.

Preluare de pe redesteptaresireforma.wordpress.com

 117 vizualizări,  1 astăzi