100 de zile

Ziua 52 – Vineri, 15 mai

A iubi înseamnă a deveni vulnerabil

Pasaj Biblic de meditat: Ioan 15:9-17
Verset cheie: “Vă poruncesc aceste lucruri, ca să vă iubiţi unii pe alţii. ” Ioan 15:17
Am dat recent peste un citat foarte profund din C.S. Lewis, care pentru mine a lărgit orizontul pentru a înțelege conceptul de dragoste. “Ca să iubești cu adevărat trebuie să fii vulnerabil. Iubește orice și inima ta va fi rănită sau chiar frântă. A iubi înseamnă a fi vulnerabil.” (C.S.Lewis, The Four Loves)

Lumea noastră ne-a instruit atât de bine în a ne ”autoproteja” (un alt termen pentru egoism ) încât ne luptăm să fim vulnerabili, să avem încredere fără rezerve, să slujim și să iubim pe frații și surorile noastre așa cum ar trebui. Și eu personal mă regăsesc aici. Pentru ani buni m-am ocupat să studiez și să-mi fac o carieră și nu am vrut să risc să fiu vulnerabilă ca mai apoi să existe posibilitatea să fiu rănită. Cu toate acestea mi-am dat seama din ce în ce mai mult că dacă nu îmi pot permite să fiu vulnerabilă, atunci nu pot să-i iubesc cu adevărat pe alții, așa cum dorește Hristos.

Dar cum arată dragostea adevărată?
Ellen White scrie:

“Dragostea nu este un simplu impuls, o emoție trecătoare, dependentă de circumstanțe; este un principiu viu, o putere permanentă.” (Our Father Cares, p.22)

Adevărul este că singura modalitate prin care, putem arăta dragoste autentică semenilor noștri constă în a medita mult asupra sacrificiului și a dragostei lui Hristos. Biblia ne reamintește că “fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său fiu” (Ioan 3:16). Această dragoste este fără asemănare.
Oricum, atunci când noi medităm la Hristos, El poate să ne schimbe din interior spre exterior pentru că “sufletul este hrănit de șuvoaiele de dragoste pură care vin din inima lui Hristos, ca un izvor bun care nu seacă niciodată. O, cum este de înviorată inima, cum îi sunt motivele înnobilate, cum devine afecțiunea ei dependentă de comuniunea cu El! Sub educația și disciplina Duhului Sfânt, copiii lui Dumnezeu se iubesc unii pe alții cu adevărat, cu sinceritate și neafectați de nimic din ceea ce îi înconjoară – fără părtinire sau prefăcătorie. Și asta pentru că inima este îndrăgostită de Isus. Afecțiunea noastră unii față de alții izvorăște din relația comună cu Dumnezeu.” (Our Father Cares, p.22)

Oh, să fim astfel îndrăgostiți de Isus, încât aceasta să se reverse în toate domeniile inimilor și vieților noastre!

În cartea Faptele Apostolilor ni se spune: “Când studiem caracterul divin în lumina crucii, vedem îndurare, blândeţe şi iertare amestecate cu nepărtinire şi dreptate. Noi vedem în mijlocul tronului pe Cineva care poartă pe mâini, picioare şi coastă semnele suferinţei îndurate pentru a împăca pe om cu Dumnezeu.[…] Contemplându-L pe Hristos, noi zăbovim pe ţărmul unei iubiri de nemăsurat. Ne străduim să vorbim despre această iubire, dar cuvintele ne lipsesc. Cugetăm asupra vieţii Sale pe pământ, asupra sacrificiului Său pentru noi, asupra lucrării Sale în ceruri ca Mijlocitorul nostru, cum şi asupra locaşurilor pe care El le pregăteşte pentru cei care Îl iubesc; şi nu putem decât să exclamăm: O, înălţimea şi adâncul iubirii lui Hristos! „Dragostea nu stă în faptul că noi L-am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi, şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre“.” (Faptele Apostolilor, p.333)

Și vorbind de vulnerabilitate, nimeni nu poate fi mai vulnerabil decât Hristos. De fapt,El a riscat tot cerul pentru noi. Nu putem și noi să fim vulnerabili și să renunțăm la puținul pe care îl avem pentru a da pe față o iubire autentică și a-i îndrepta pe alții către Hristos?

Provocarea unei rugăciuni din inimă
Tată, în timp ce ne pregătim să intrăm într-o perioadă intensă în care vom lua decizii personale dar și ca organizație, Te rugăm să ne unești ca biserică prin meditațiile zilnice asupra sacrificiului lui Hristos pe cruce. În viața noastră personală, arată-ne din nou harul Tău pentru ca și noi să arătăm har la rândul nostru către ceilalți. Arată-ne fiecăruia dintre noi iertarea Ta, pentru ca să putem ierta și noi pe alții. Și mai presus de toate, deschide-ne inimile să acceptăm și să experimentăm dragostea Ta pentru ca să o putem împărtăși cu alții așa cum a făcut-o El, devenind vulnerabil și împărtășind-o cu noi. În numele lui Isus, Amin!

Scris de: Shanter Alexander

Traducere: Sarah Ștefan

MOTIVE DE RUGĂCIUNE

  1. Rugați-vă pentru o  revărsare atât de bogată a Duhului Sfânt la această sesiune a Conferinței Generale, încât să fie evident pentru toți că aceasta este biserica lui Dumnezeu și că El face o mare lucrare.
  2. Rugați-vă ca la această sesiune să nu fie doar lucrări așa cum e de obicei la sesiunea Conferinței Generale, ci redeșteptarea spirituală de care avem toți nevoie pentru a vesti lumii pe Isus.
  3. Rugați-vă ca fiecare dintre delegați să experimenteze din nou ”dragostea dintâi” și să fie astfel provocați ca umblarea lor cu Isus în timpul sesiunii să crească în intensitate.
  4. Rugați-vă ca oamenii să plece în fiecare zi de la sesiunea Conferinței Generale, lăudând pe Dumnezeu pentru modul în care lucrează și ce face în inimile și viețile lor, în loc de a vorbi despre păreri diferite sau discuții obișnuite.
  5. Rugați-vă pentru tinerii și adulții tineri, care vor fi prezenți întrunirile Conferinței Generale. Rugați-vă ca ei să-L vadă pe Isus dat pe față în viețile liderilor noștri și să tânjească să-L cunoască mai mult pe Isus.
  6. Rugați-vă ca Dumnezeu să conducă toate comitetele de propuneri, de numiri, etc.
  7. Rugați-vă ca Duhul Sfânt să călăuzească discuțiile și deciziile care se vor lua cu privire la subiecte dificile de pe ordinea de zi, subiecte ce includ: convingeri fundamentale privind creațiunea, hirotonirea femeilor, politica și manualul bisericii, etc.
  8. Rugați-vă pentru o revărsare specială a Duhului Sfânt asupra conducerii și delegaților venind de la sediul Conferinței Generale din Maryland și ca Dumnezeu să le dea înțelepciune divină pentru hotărârile care vor fi luate.
  9. Rugați-vă ca Duhul Sfânt să fie turnat asupra membrilor laici ai bisericii care vin ca delegați,  ca Dumnezeu să le dea o umplere și o binecuvântare specială.
  10. Rugați-vă pentru pastorii și conducătorii locali, ca Duhul Sfânt să cadă asupra lor și să-i împuternicească să-și îndeplinească misiunea.

”Ar trebui să ne rugăm pentru coborârea Duhului Sfânt la fel de stăruitor cum s-au rugat ucenicii la ziua Cincizecimii. Dacă ei aveau nevoie atunci noi avem mai mare nevoie de El astăzi. Fără Duhul și puterea lui Dumnezeu, muncim în van să prezentăm adevărul.”Înregistrare a Uniunii Australo-asiatice, 1 aprilie,1898

Preluare de pe redesteptaresireforma.wordpress.com

 320 vizualizări,  2 astăzi