100 de zile

Ziua 35 – Marți, 28 aprilie

Libertatea și Eliberarea pe care o aduce Iertarea

Pasaj Biblic de Meditat: Coloseni 3:12-17

Verset Cheie: “Îngăduiţi-vă unii pe alţii şi, dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi.” Coloseni 3:13

După câteva luni de studii biblice cu prietenul meu adventist, puteam simțiți cum Dumnezeu mă chema să fac schimbări în viața mea, schimbări pentru El. Una din schimmbările pe care am făcut-o a fost să renunț la bijuteriile de pe corp. Deși îmi plăceau bijuteriile mele și mi se păreau că arată bine, am descoperit că Dumnezeu nu voia ca eu să am piercinguri (Levitic 19:28).

Când am făcut ultima schimbare și ultima bijuterie a fost îndepărtată, am putut vedea că Satana era mânios: două zile mai târziu, un fost prieten s-a Înfățișat la ușa mea cu dorința de a vorbi cu mine. A pretins că vrea reconciliere cu trecutul și vrea ca să îndrepte greșelile, dar venise să poată pătrunde în casa mea (lucru care i l-am permis cu naivitate), ca să mă atace.

Ca rezultat al acestui incident tragic, m-am mâniat pe Dumnezeu. Tocmai ce îi mai predasem ceva din viața mea. Cum putea să îngăduie să mi se întâmple așa ceva?

Pentru o vreme am fost victimă și eram hotărâtă să nu iert. Din fericire, nu mai sunt victima trecutului meu, pentru că Dumnezeu mi-a făcut un transplant de inimă. Mi-a dat o inimă iertătoare față de cel care m-a rănit (m-au rănit). Acum mă rog pentru cei care m-au rănit să fie și ei atinși de Cel care m-a iertat și pe mine.

Ai avut parte în viața ta de o experiență care te-a rănit și îți este greu să ierți? Ești tu încă victima unui lucru din trecut? Iertarea nu este ceva ce poate fi făcut de noi. Este un dar care vine de la Dumnezeu. Dar daca vrem să mergem în cer, trebuie să avem o inimă plină de iertare față de semenii noștrii – și aceasta include pe cei care nu știu mai bine și pe cei care știu care știu, cum ar fi surori și frați creștini care ne greșesc câte-odată. Iertarea este foarte dificilă față de ultima categorie, dar dacă îi cerem, Hristos ne va da o inimă care să poată ierta. Și câtă libertate, ce eliberare poate aduce adevărata iertare!

Provocarea unei Rugăciuni din Inimă

Tată Ceresc, crează în mine o inimă curată, și ia inima de piatră din noi. Deși vrem să fim ca Isus, suntem oameni și suntem slabi. Pe măsură ce continuăm să ne rugăm pe tru biserica noastră, dă-ne inimi iertătoare față de cei care ne-au greșit. Tu ne spui că dacă nu putem ierta pe alții, Tu nu ne poți ierta. Așa că te rog, iartă-ne pentru că împiedicăm acest dar de la a fi manifestat în viața noastră. Umple-ne cu Duh Sfânt și arată-ne calea pe care trebuie să mergem. În numele lui Isus, Amin.

Scris de Kat Taylor

Traducere: Sarah Ștefan

MOTIVE DE RUGĂCIUNE

  1. Rugați-vă ca în timpul sesiunii Conferinței Generale să  avem ”o experiență a Camerei de Sus” așa cum au avut ucenicii la Ziua Cincizecimii, și să fim astfel împuterniciți să vestim lumii întregi pe Hristos așa cum au făcut-o ei. Este vremea să mergem acasă!
  2. Rugați-vă ca fiecare participant să fie atras la o umblare mai strânsă cu Hristos, să- și reînnoiască concentrarea asupra studierii Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu și să nu părăsească sesiunea Conferinței Generale  în același mod în care au venit.
  3. Rugați-vă pentru claritate în gândire și concentrare pentru toți delegații pe durata întrunirilor importante și de luare a deciziilor.
  4. Rugați-vă ca îngeri să fie printre noi și să vorbească atunci când este necesar în cadrul întrunirilor.
  5. Rugați-vă pentru umilință în viețile noastre, încât să fim uniți supunerea noastră față de conducerea lui Dumnezeu și astfel biserica poată hotărâri de comun acord.
  6. Rugați-vă ca îngerii să păzească ușile și sălile pentru ca nici un accident si nimic rău să nu li se întâmple delegaților, conducătorilor sau participanților.
  7. Rugați-vă ca zona de standuri să fie un loc pentru o lucrarea specială a lui Dumnezeu asupra inimilor și situațiilor, pentru misiune și acțiune.
  8. Rugați-vă pentru delegații și conducătorii Departamentului Lecțiunii Trimestrialepentru Adulți și Școala de Sabat/Lucrare Personală de la Conferința Generală ca și pentru departamentele de traduceri din lumea întreagă.
  9. Rugați-vă pentru delegații și conducătorii Departamentului Educație, la Conferința Generală și în toată lumea ca și pentru toate instituțiile de educație din lumea întreagă.
  10. Rugați-vă pentru protecția tinerilor noștri de influențele lumești tot mai mari, ca ei să dezvolte o fundație solidă bazată pe Cuvântul lui Dumnezeu, și să devină activi în lucrarea de evanghelizare și de slujire a celorlalți.

Să se roage pentru Duhul Sfânt. Dumnezeu Se află înapoia fiecărei făgăduințe pe care a făcut-o. Cu Biblia în mână spuneți: „Am făcut cum mi-ai spus. Prezint făgăduința Ta care spune: «Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide!»” Parabolele Domnului Hristos, p. 147.

Preluare de pe redesteptaresireforma.wordpress.com

 135 vizualizări,  1 astăzi