100 de zile

Ziua 29 -Miercuri, 22 Aprilie

Puterea rugăciunii mamei mele!

Pasaj Biblic de Meditat: Psalmi 118:14-18

Verset Cheie: “Nu voi muri, ci voi trăi, şi voi povesti lucrările Domnului.” Psalmi 118:17

Era Decembrie 2003. Îmi amintesc ca și cum s-ar fi întâmplat ieri. Zăceam acolo pe patul de spital simțind că viața mea se apropia de sfârșit. Nici măcar nu mă mai puteam mișca. Fiecare încheietură mă durea de parcă ar fi luat foc. Nu mai simțisem niciodată așa durere.

Mă luptam cu febra Dengue. M-am luptat în fiecare zi timp de două săptămâni, având temperatura peste 38 grade. Cu fiecare zi care trecea deveneam din ce în ce mai slăbită. Mama venea dimineața devreme și îmi acoperea corpul cu prosoape înmuiate în apă rece ca gheața. Mă simțeau groaznic de rău. Dar cel mai dureros era să văd suferința din ochii ei în timp ce se chinuia să nu dea frâu liber lacrimilor. Puteam citi tristețea și în ochii tatălui meu.

Într-o zi, în timp ce mama ne privea, tata m-a luat în brațele sale și m-a rugat să continui să lupt și să nu mă dau bătută (sunt sigura lor fiică). Apoi am auzit-o pe mama spunând cu voce tare făgăduința biblică: “Nu vei muri, ci vei trăi, şi vei povesti lucrările Domnului.”

Atunci când părinții mijlocesc pentru copiii lor, apare o schimbare inexplicabila care se poate simți în atmosferă. De câte ori mă gândesc la această experiență mi se face pielea găinii. Nu pot să explic sentimentul, dar simt că mă umple de speranță. Îmi amintesc că m-am rugat în inima mea: “Doamne, dacă nu mă vindeci pentru mine, Te rog, vindecă-mă ca răspuns la rugăciunile părinților mei! Te rog, Isuse, răspunde rugăciunii lor.”

Legat de puterea rugăciunii unei mame, Ellen White scrie: “Este cu neputinţă de estimat influenţa unei mame care se roagă. Ea Îl recunoaşte pe Dumnezeu în toate căile ei. Ea îşi duce copiii în faţa harului şi îi prezintă înaintea Domnului Isus, implorând binecuvântarea Sa asupra lor. Influenţa acelor rugăciuni este pentru copii ca „un izvor de viaţă“. Aceste rugăciuni, înălţate cu credinţă, constituie sprijinul şi tăria mamei creştine. A neglija datoria de a ne ruga împreună cu copiii noştri înseamnă a pierde una dintre cele mai mari binecuvântări care se află la îndemâna noastră, unul dintre cele mai mari ajutoare în mijlocul frământărilor, grijilor şi poverilor vieţii.” (Căminul Adventist, p.266)

Acest citat este lung dar are un mesaj puternic, așa că trebuie să o las pe sora White să continue: “Puterea rugăciunilor mamei nu poate fi [supra]estimată. Ea, care îngenunchează lângă fiul şi fiica ei în perioada plină de greutăţi a copilăriei, în tinereţe, când sunt atâtea primejdii, nu va cunoaşte niciodată până în ziua judecăţii influenţa pe care au avut-o rugăciunile sale în viaţa copiilor ei. Dacă este legată prin credinţă de Fiul lui Dumnezeu, mâna duioasă a mamei îl poate trage înapoi pe fiu din calea ispitei, iar pe fiică de a nu îngădui păcatul. Când pasiunea şi pofta se războiesc, cerând supremaţie, puterea iubirii, a influenţei restrângătoare, serioase şi hotărâte a mamei poate echilibra sufletul şovăielnic, punându-l de partea cea dreaptă.” (Căminul Adventist, p.266)

În acea zi, mama m-a încurajat să-i cer lui Dumnezeu vindecare și mi-a repetat iar și iar făgăduința: “Nu vei muri, ci vei trăi, şi vei povesti lucrările Domnului.” Mi-a repetat această făgăduință în fiecare zi până ce sufletul meu rănit a început să creadă acele cuvinte și am început și eu să declar: “Nu voi muri, ci voi trăi, și voi povesti lucrările Domnului.”

Mărturisirea Cuvântului lui Dumnezeu are multă putere. Și rugăciunea unei mame este plină de putere. Vindecarea de care am avut parte în acea experiență stă ca mărturie pentru harul lui Dumnezeu manifestat ca răspuns la rugăciunile pline de credință ale părinților mei.

Provocarea unei rugăciuni din inimă

Dumnezeule Tată, vrem ca astăzi să ne rugăm pentru toți părinții din biserica noastră mondială, în special pentru cei care și-au predat viețile pentru slujire, ca lideri, pastori, administratori, profesori, și misionari. Ne rugăm pentru protecția lor și în special a copiilor lor. Venim ca biserică astăzi și declarăm că în ciuda faptului că unii dintre copiii noștrii sunt prinși în mrejele vrăjmașului, vrem ca ei să nu moară ci să trăiască și să mărturisească despre lucrările Tale minunate! Avem credința că vei împlini promisiunea că vei lupta împotriva vrăjmașului nostru și că vei scăpa pe copiii noștrii! (Isaia 49:25). Fie ca Duhul Tău cel Sfânt să reverse putere, înțelepciune și har, asupra tuturor părinților în timp ce vor căuta să modeleze viețile copiilor lor ca să fie pregătiți pentru Împărăția Ta. Amin.

Scris de Shanter Alexander

(Shanter, de origine din St.Lucia, o insulă din Indiile de Vest, este psiholog și locuiește În Michigan. A fost implicată în a conduce întâlniri de rugăciune atât pe plan local cât și în evenimente ale Diviziunii de peste ocean.)

Traducere: Sarah Ștefan

MOTIVE DE RUGĂCIUNE

01. Rugați-vă pentru revărsarea Duhului Sfânt asupra delegaților și asupra participanților la sesiunea Conferinței Generale, San Antonio, 2015.

02. Rugați-vă ca fiecare participant să fie atras la o umblare mai strânsă cu Hristos, să-și reînnoiască concentrarea asupra studierii Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu și să nu părăsească sesiunea Conferinței Generale  în același mod în care au venit.

03. Rugați-vă ca la această sesiune să nu fie doar activități așa cum e de obicei la sesiunea Conferinței Generale, ci redeșteptarea spirituală de care avem toți nevoie pentru a vesti lumii pe Isus.

04. Rugați-vă ca Dumnezeu să aducă în față pentru viitor conducători evlavioși, umili și dispuși să învețe

05. Rugați-vă ca Dumnezeu să binecuvânteze echipa  de știri și comunicații  a Conferinței Generale pentru a raporta bisericii mondiale în timp util ceea ce este necesar a fi cunoscut despre sesiune.

06. Rugați-vă pentru integrarea tuturor activităților media adventiste din cadrul bisericii mondiale, pentru a sigura un accent evanghelistic și mai puternic în toată lumea.

07. Rugați-vă pentru punerea unui accent continuu atât personal, cât și în biserica din lumea întreagă pentru citirea și împlinirea zilnică a Bibliei prin inițiativa ”Redeșteptați prin Cuvântul Său”.

08. Rugați-vă pentru o recunoștință sinceră și  o acceptare totală a scrierilor Spiritului Profetic, ca fiind aplicabile astăzi și ca atât conducerea cât și membrii bisericii să citească materialele în mod regulat.

09. Rugați-vă pentru revărsarea Duhului Sfânt asupra lui Guillermo Biaggi (președintele Diviziunii Euro-Asia), a lui Jairyong Lee (președintele Diviziunii Asiei și  Pacificului de Nord) și a lui John Rathinaraj (președintele Diviziunii Asiei de Sud) și asupra tuturor  președinților de Uniuni, Conferințe și Misiuni în Diviziunile lor.

10. Rugați-vă pentru un seceriș minunat de suflete, ca rezultat al semințelor semănate în timpul ”Proiectului de distribuire a cărții Marea Luptă” care a ajuns la peste 140 milioane de oameni.

Deoarece Ilie a fost un bărbat cu o mare credință, Dumnezeu l-a putut folosi în această criză din istoria lui Israel. În timp ce se ruga, mâna credinței sale a prins făgăduințele Cerului și a stăruit în rugăciune până când cererile sale au fost ascultate. El nu a așteptat o dovadă deplină că Dumnezeu l-a ascultat, ci a fost gata să se avânte riscând totul la cel mai slab semn al bunăvoinței divine. Totuși lucrul pe care el a fost în stare să îl facă prin puterea lui Dumnezeu, pot să îl facă toți în domeniul lor de activitate în slujba Iui Dumnezeu…  O credință ca aceasta este necesară în lume astăzi — credința care se prinde de făgăduințele Cuvântului lui Dumnezeu și nu se lasă până când Cerul nu răspunde.” Rugăciunea, p. 138.

Preluare de pe redesteptaresireforma.wordpress.com

 127 vizualizări,  1 astăzi