100 de zile

Ziua 23 – Joi, 16 aprilie

Nu am chef să mă rog

Pasaj Biblic de Meditat: Ioan 20:24-29

Verset Cheie: “’Tomo’, i-a zis Isus, ‘pentrucă M’ai văzut, ai crezut. Ferice de ceice n’au văzut, şi au crezut’.” Ioan 20:29

Câte-odată cel mai grea parte a rugăciunii este să începi să te rogi. Unii oameni spun: “Dar acum nu am chef, nu simt că aș vrea să mă rog! Chiar trebuie să mă rog chiar dacă nu am dispoziția de a mă ruga?” Cunosc sentimentul pentru că în trecut m-am luptat cu acest lucru.

Și totuși, în calitate de creștini, trebuie să realizăm faptul că toți ducem o luptă zilnică: o luptă între adevăr și sentimente. Rezultatul acestei lupte foarte importante va determina ce fel de credință vom avea și felul în care ne vom ruga. Permite-mi să mă explic.

Adevărul este ceea ce găsim în Cuvântul lui Dumnezeu. Adevărul, deși construit pe realități nevăzute și promisiuni invizibile, nu se clatină, pentru că reflectă natura neschimbătoare a caracterului lui Dumnezeu; aceasta constă în faptul că El nu minte (Tit 1:2), nu se schimbă (Iacov 1:17), El este același ieri, azi și în veșnicii (Evrei 13:8), și este mai doritor să ne dea daruri bune decât suntem noi dornici să dăm daruri bune copiilor noștrii (Luca 11:13). Atunci când ne bazăm credința pe adevăr, avem o fundație sigură în orice furtuni ar veni.

Sentimentele, pe de altă parte, sunt în continuă schimbare pentru că sunt bazate pe experiențele noastre personale, emoții schimbătoare, teamă, letargie spirituală, și rigăciuni fără răspuns. În loc să consultăm Cuvântul lui Dumnezeu pentru a lua decizii, sentimentele se lasă influențate de eu, iau sfaturi din înțelepciunea lumească, de la prieteni sceptici sau din experiențe creștine neproductive din trecut. Atunci când ne bazăm credința pe sentimente, care vin și pleacă, e ca și cum ne construim casa pe nisip. Iar când prima furtună va veni, aceasta o va distruge.

Luați în considerare următorul citat inspirat:

“Credința îl crede pe Dumnezeu pe cuvânt, cu sau fără sentimente. ‘Este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd.’ Putem să îi credem pe oameni și nu putem avea încredere în cuvântul lui Dumnezeu? Când mergem înaintea Lui să îi cerem har sau înțelepciune, nu trebuie să căutăm la noi asigurarea împlinirii Cuvântului Său așteptând să primim niște sentimente speciale. Simțămintele nu sunt un criteriu. Multe lucruri rele s-au întâmplat atunci când creștinii și-au urmat sentimentele. Cum știu că Isus îmi ascultă rigăciunea? – Știu lucrul acesta din promisiunea Sa. El spune că va auzi pe cel în nevoie atunci când îl va chema, iar eu cred Cuvântul Său. El nu a spus niciodată urmașilor lui Iacov: ‘mă căutați degeaba’. Dacă umblăm în lumină, putem veni la tronul harului cu îndrăzneală sfântă. Putem să prezentăm prezentăm făgăduințelor lui Dumnezeu cu o credință vie, și să pledăm pentru cererea noastră. Chiar dacă suntem slabi, și păcătoși, și nedemni, Duhul Sfânt ne ajută în slăbiciunile noastre. Dacă ne-am adus cererea înaintea lui Dumnezeu o dată, nu trebuie ca apoi să renunțăm. Trebuie să spunem ca Iacov, atunci când s-a luptat toată noaptea cu îngerul: “Nu te las până nu mă vei binecuvânta”. Și, asemenea lui Iacov, vom ieși biruitori.” (Ecoul Bibliei, 24 Septembrie 1894, par.4).

Credința noastră trebuie să fie înrădăcinată în adevărul neschimbător al Cuvântului lui Dumnezeu – nu în emoțiile noastre schimbătoare.

Dacă ai de gând să aștepți până vei simți că te poți încrede complet în Dumnezeu, probabil nu vei ajunge să te încrezi în El niciodată. Dacă aștepți până vei simți că vrei să te rogi, înainte să te rogi, s-ar putea că nu vei ajunge să te rogi niciodată. Dumnezeu ne-a dat o minte, și ne-a dat Cuvântul, Său. Trebuie să le folosim împreună.

Provocarea unei Rugăciuni din Inimă

Tată Ceresc, învață-ne ce înseamnă să ne rugăm chiar dacă nu simțim să o facem, să ne rugăm cu credință când totul în jur este fără speranță, să ne rugăm chiar și când toate par să ni se împotrivească și chiar când sentimentele noastre ne spun că nu se va întâmpla nimic. În loc să ne urmăm sentimentele, ajută-ne să rămânem tari încrezători în Cuvântul Tău. Promisiunile Tale sunt adevărate, iar cuvântul Tău nu se schimbă. Ajută-ne să fim puternic înrădăcinați în Tine, încât să rămânem puternic încrezători în Cuvântul Tău indiferent de furtunile care se vor abate peste noi. Amin”

Scris de Melody Mason

(Melody, autoarea cărții Daring to Ask for More: Divine Keys to Answered Prayer, și coordonatoare a celor 100 Zile de Rugăciune. Ea este din Arkansas dar în orezent locuiește în Silver Spring, Maryland.)

MOTIVE DE RUGĂCIUNE

01. Rugați-vă ca profeția din Ioel 2 să aibă loc – ca Duhul lui Dumnezeu să fie turnat peste orice făptură și ca evanghelia să fie propovăduită în  toată lumea.

02. Rugați-vă ca la sesiunea Conferinței Generale să nu fie doar lucrări așa cum e de obicei, ci un timp de redeșteptare spirituală care vă înviora inimile tuturor participanților.

03. Rugați-vă ca fiecare dintre delegați să experimenteze din nou ”dragostea dintâi” și să fie astfel provocați ca umblarea lor cu Isus în timpul sesiunii să crească în intensitate.

04. Rugați-vă ca Dumnezeu să pună un gard de protecție în jurul delegaților și a familiilor lor, acum când mulți slujesc în prima linie, Satana este furios căutând să ne atace în multe feluri. Rugați-vă ca Domnul să ridice un steag împotriva acestor atacuri spirituale care au loc asupra familiilor noastre.

05. Rugați-vă ca toți delegații și participanții să-și facă o prioritate din a petrece timp la picioarele lui Isus în fiecare dimineață, înainte de a petrece timp în lucrare – nu un timp în grabă, ci timpul necesar pentru a fi puternici în Domnul.

06. Rugați-vă ca Dumnezeu să pună conducătorii pe care El îi vrea în cadrul tuturor alegerilor care vor avea loc în toată lumea la Conferința Generală, la Întâlnirile de Sfârșit de An, etc

07. Rugați-vă ca Dumnezeu să conducă și să binecuvânteze toate hotărârile pentru toate punctele de pe ordinea de zi.

08. Rugați-vă pentru o revărsare specială a Duhului Sfânt asupra vicepreședinților Conferinței Generale Armando Miranda, Artur Stele și Benjamin Schoun precum și asupra familiilor lor.

09. Rugați-vă pentru Mark Finley și seria de prezentări evanghelistice pe care el și ceilalți le vor susține în San Antonio înainte de sesiunea Conferinței Generale. Rugați-vă ca Duhul Sfânt să aducă la  aceste întruniri oameni de suflet, sinceri căutători ai adevărului. Rugați-vă ca publicitatea vastă să aibă impact și să aducă oameni la aceste întâlniri. Rugași-vă ca bisericile să fie implicate activ și să invite prietenii și vecinii la aceste întruniri. Rugați-vă ca aceste întruniri să poarte pecetea ungerii Duhului Sfânt și să aibă ca rezultat vieți schimbate.

10. Rugați-vă ca toți membrii adventiști să înțeleagă că ei sunt misionari în viața de fiecare zi, pentru vânzătorul de la magazin, de la stația de benzină și pentru colegul de serviciu. Rugați-vă ca să nu pierdem nici o ocazie de a împărtăși altora iubirea lui Hristos.

”Nu există nici o primejdie ca Domnul Dumnezeu să nu ia seama la rugăciunile poporului Său. Există însă primejdia ca în ispite și încercări, ei să se descurajeze și să nu mai stăruie în rugăciune.” Parabolele Domnului Hristos p. 175

Preluare de pe redesteptaresireforma.wordpress.com

 176 vizualizări,  1 astăzi