100 de zile

Ziua 13 – Luni – 6 aprilie

Cuvântul: Secretul pentru întărirea noastră spirituală

Pasajul Biblic pentru meditat: Efeseni 6:10-18

Versetul cheie: “Luați şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.” Efeseni 6:17

În Isaia 58:12, ni se spune: „Ai tăi vor zidi iarăși pe dărâmăturile de mai înainte, vei ridica din nou temeliile străbune, vei fi numit „Dregător de spărturi”, „Cel ce drege drumurile şi face țara cu putință de locuit”.

Din acest verset e destul de clar faptul că noi, ca popor al lui Dumnezeu suntem chemați să fim “dregători de spărturi”. În fond, acesta este motivul pentru care existăm: ca să reparăm ce a dărâmat vrăjmașul. Problema este că, adesea noi avem atât de multe spărturi în zidurile noastre spirituale, încât nu putem sta ca mijlocitori puternici pentru alții. Și Dumnezeu se întreabă cu tristețe de ce nu există mijlocitori pentru țară (vezi Ezechiel 22:33, Isaia 59:16). De fapt, aici este momentul în care Cuvântul lui Dumnezeu și rugăciunea se întâlnesc.

Una dintre cele mai mari binecuvântări în viața mea personală, este descoperirea că studierea Bibliei este cea care-mi dă puterea să devin îmbogățit spiritual, pentru ca să pot fi puternică pentru alții. Ce vreau să spun? Mă refer la faptul că atunci când recunosc o zonă din viața mea în care sunt slabă sau unde am de luptat (poate fi o gândire negativă, o atitudine necreștinească față de cineva, o dragoste pentru ceva lumesc care mă depărtează de Dumnezeu, o dependență de o mâncare nesănătoasă sau pofte, sau ceva mai serios – noi trebuie să ne rugăm și să îi cerem lui Dumnezeu să ne descopere aceste slăbiciuni, 2 Corinteni 13:5), iau această breșă din viața mea și aleg o promisiune din Cuvântul lui Dumnezeu și încep să folosesc acea promisiune în rugăciunea mea privind acea slăbiciune, până Dumnezeu îmi va da biruință. Bineînțeles, la rândul meu, eu trebuie sa aleg să predau acest lucru lui Dumnezeu și să merg într-o direcție diferită. Dar când iau aceste decizii și mă rog ca Dumnezeu să îmi schimbe inima, El întotdeauna o va face! Atunci când am petrecut cu adevărat timp luptându-mă pe genunchi pentru ca Dumnezeu să îndepărteze o spărtură din viața mea, niciodată nu s-a întâmplat să nu răspundă.

Acesta este motivul pentru care Biblia ne spune: “Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.” (Efeseni 6:17). Cuvântul Său este adevărat și este secretul nostru pentru întărirea noastră spirituală și este astăzi arma noastră împotriva vrăjmașului.

Îmi place acest citat inspirat. Sora White scrie: „Prin veghere și rugăciune slăbiciunile [noastre] cele mai mari pot deveni atât de bine păzite încât să devină calitățile [noastre] cele mai puternice, și vom putea înfrunta ispita fără a fi biruiți.” (Pastoral Ministry, P.24)

Să continuăm deci să ne rugăm pentru biserica noastră, ca Duhul Sfânt să fie revărsat și să fim întăriți pentru a rămâne neclintiți mijlocind pentru lumea care piere. Să ne rugăm de asemenea ca în loc să facem spărturi, să putem fi folosiți de Dumnezeu pentru a zidi și restaura spărturile pe care Satana caută să le creeze printre noi.

Provocarea unei rugăciuni din inimă

Tată Ceresc, Îți mulțumim că ne-ai dat sabia Duhului pentru a fi apărarea noastră. Mulțumim pentru că Cuvântul Tău ne ajută să devenim creștini puternici pentru Tine. Ajută-ne să știm cum să ne rugăm și să stăm la spărtură pentru cei care nu pot sta pentru ei înșiși. Ajută-ne să știm cum să ne rugăm pentru biserica noastră și pentru liderii noștri. Noi credem că vei veni curând, și vrem să fim gata. Dar avem nevoie  să ne ajuți pentru că vrăjmașul este peste tot în jurul nostru, căutând să ne distrugă. Singurul nostru loc de adăpost și refugiu ești Tu și Cuvântul Tău. Amin!

 Scris de Melody Mason

(Melody este autorul cărții Îndrăznind să cerem mai mult: chei divine pentru răspunsuri la rugăciuni și organizator al celor 100 zile de rugăciune. Ea este din Arkansas, dar locuiește acum în Silver Spring, Maryland. )

Traducere: Sarah Ștefan

MOTIVE DE RUGĂCIUNE

”Ploaia Târzie – Creștinii să ceară în credință binecuvântarea făgăduită, și ea va veni. Revărsarea Duhului în zilele apostolilor a fost ploaia timpurie și cât de glorioase au fost rezultatele! Dar ploaia târzie va fi și mai îmbelșugată. ” Semnele Timpului 17 februarie,1914

01. Rugați-vă ca la sesiunea Conferinței Generale 2015, căderea Ploii Târzii a Duhului  Sfânt să fie începutul marii strigări finale care să ne dea puterea necesară de a termina lucrarea, astfel încât să putem merge acasă.

02. Rugați-vă ca la această sesiune să nu fie doar lucrări așa cum e de obicei la sesiunea Conferinței Generale, ci redeșteptarea spirituală de care avem toți nevoie pentru a vesti lumii pe Isus.

03. Rugați-vă ca Dumnezeu să aducă la această sesiune oamenii pe care El îi vrea acolo și ca participanții (atât lideri cât și laici) să fie cu adevărat convertiți, reconvertiți sau provocați să meargă mai profund în umblarea lor cu Hristos în timpul sesiunii.

04. Rugați-vă ca delegații să fie pregătiți spiritual și venind la sesiunea Conferinței Generale să fie pe lungimea de undă a voinței lui Dumnezeu pentru deciziile pe care le vor lua.

05. Rugați-vă ca toți delegații și participanții (și fiecare dintre noi) să umble zilnic cu Hristos și să nu permită ca ocupațiile să elimine timpul nostru cu Dumnezeu, chiar și în timpul sesiunii Conferinței Generale.

06. Rugați-vă ca să se facă voia lui Dumnezeu în alegerea celor care vor înlocui liderii și asociații lor la nivelul Conferinței Generale și al Diviziunilor (mulți vor ieși la pensie!).

07. Rugați-vă ca Dumnezeu să conducă și să binecuvânteze toate hotărârile care se vor lua cu privire la toate punctele de pe ordinea de zi.

08. Rugați-vă pentru o revărsare specială a Duhului Sfânt asupra delegaților din Diviziunea Africii Centrale și de Est și din Diviziunea Euro-Asia care vor participa la Conferința Generală 2015 – Dumnezeu îi știe pe nume.

09. Rugați-vă pentru unitate în fiecare biserică și instituție, unitate bazată pe respect pentru Cuvântul lui Dumnezeu, rugăciune umilă, puterea Duhului Sfânt, respect pentru metodele de lucru/politica bisericii deja acceptate și o implicare totală în misiunea bisericii de a proclama solia celor trei solii îngerești din Apocalipsa 14 și a celui de-al patrulea înger din Apocalipsa 18.

10. Rugați-vă ca fiecare membru să simtă o povară pentru câștigarea sufletelor și să-și dea seama că cerul cere ca fiecare să meargă pe urmele lui Hristos și să-și împărtășească credința.

Preluare de pe redesteptaresireforma.wordpress.com

 168 vizualizări,  1 astăzi