100 de zile

Ziua 11 – Sabat – 4 aprilie

Când biserica se va trezi la simțământul chemării ei sfinte, mai multe rugăciuni fierbinți și eficiente se vor înălța la ceruri pentru ca Duhul Sfânt să atragă atenția asupra lucrării și datoriei poporului lui Dumnezeu privind salvarea sufletelor.  Avem o făgăduință permanentă că Dumnezeu se va apropia de fiecare suflet care  Îl caută.” Solii selectate, vol 1, p.116.

 

MOTIVE DE RUGĂCIUNE scrise de pastorul Ted N. C. Wilson

01. Rugați-vă pentru căderea Ploii Târzii asupra sesiunii Conferinței Generale 2015, care să conducă la ultima mare strigare arătând spre Hristos, spre neprihănirea Sa, legea morală, harul Său și a doua Sa venire.

02. Rugați-vă pentru ca participanții să-și dea seama pe deplin că tema: ”Scoală-te! Luminează-te! Vine Isus!” nu se aplică doar bisericii în general, ci fiecăruia dintre noi care  ca și credincioși vestim întreita solie îngerească din Apocalipsa 14.

03. Rugați-vă pentru o înțelegere a faptului că Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea este o mișcare profetică cu o solie profetică încredințată de ceruri, cu o misiune profetică.

04. Rugați-vă pentru ca o înțelegere dinamică generală și un entuziasm general pentru misiunea bisericii să înlocuiască oricare alte subiecte de discuție.

05. Rugați-vă pentru o înțelegere a faptului că trăim timpul sfârșitului și solia profetică a lui Dumnezeu trebuie să răsune în toată lumea, fără ezitare.

06. Rugați-vă pentru un spirit de umilință autentică, o purtare liniștită, asemenea lui Hristos în prezentări și discuții cu iubire și respect pentru cei care pot avea păreri diferite de ale noastre.

07. Rugați-vă pentru un spirit de unitate în Hristos care va trece dincolo de orice diferențe de opinie și care va educa participanții să accepte cu umilință orice rezultate care pot să difere de convingerile personale.

08. Rugați-vă pentru un accent deosebit asupra inițiativei ”Redeșteptare și Reformă” în lumea întreagă pentru membri, conferințe, uniuni, instituții, diviziuni, Conferința Generală, și în întreaga biserică, cu rugăciuni stăruitoare în timpul special dedicat ”777”, pentru Ploaia Târzie a Duhului Sfânt și împlinirea profețiilor din Ioel 2, Osea 6, și Fapte 2.

09. Rugați-vă pentru planurile și activitățile celor treisprezece diviziuni și a Uniunii din Orientul Mijlociu și Africa privind Misiunea în Orașe.

10. Rugați-vă pentru o înțelegere și o folosire înțeleaptă a Lucrării Misionare Medicale, permițând tuturor membrilor bisericii să vină în întâmpinarea nevoilor oamenilor mergând pe urmele lui Hristos în lucrarea de slujire pentru alții.

Preluare de pe redesteptaresireforma.wordpress.com

 174 vizualizări,  1 astăzi