Ziua 92 - Știm cum se termină povestea

100 zile de rugaciune 26 iunie 2020

de Mark Finley

Unul dintre motivele principale pentru care nu trebuie să trăim în teamă, consumați de griji și anxietate este acela că știm cum se termină povestea. Știm că nu boala va avea ultimul cuvânt, ci Hristos. Știm că pandemia COVID-19, sau orice alt virus, dezastru natural, calamitate sau război nuclear nu vor distruge în întregime viața de pe planeta Pământ. Avem promisiunea revenirii lui Isus. Vedem foamete. Vedem cutremure. Vedem suferința națiunilor. Vedem posibilitatea unui război nuclear. Vedem potențialul dezastrelor nucleare. Vedem schimbările climatice. Vedem epidemii luând viața a mii de oameni.

Vedem aceste lucruri, dar avem o speranță care ne dă capacitatea de a prospera în cele mai grele perioade ale vieții. Avem un sentiment de încredere care ne ajută să înaintăm pentru că am citit ultimele capitole ale Bibliei. Știm cum se termină istoria. În Apocalipsa 21 versetele 4 și 5, Ioan scrie: „El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Cel ce şedea pe scaunul de domnie a zis: „Iată, Eu fac toate lucrurile noi.”

Împreună cu apostolul Pavel, noi „aşteptăm fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor, Isus Hristos.” (Tit 2:13)

Suntem așteptători și nu ne-am uitat moștenirea. Hristos vine din nou și vine curând. Dacă vom pierde vreodată din vedere venirea lui Hristos, ne vom pierde speranța. Suntem așteptători. Privim dincolo de ceea ce este, spre ceea ce va fi. Privim dincolo de azi, la ziua de mâine. Privim dincolo de boală la sănătate. Privim dincolo de ciuma care este purtată de aer, la aerul pur, unde nu va mai fi ciumă.

În continua creștere a catastrofele naturale, în tulburările politice, incertitudine economică și pandemii furioase, noi vedem semnele venirii Domnului nostru. Deși nu Dumnezeu provoacă aceste dezastre, El are un scop în a le permite să apară. El ne cheamă să depindem total, complet, de El. El ne cheamă pe genunchi. El ne cheamă la o viață de rugăciune mai profundă și la un studiu biblic mai bogat. El ne arată că nu există nicio certitudine în lumea în care trăim. Hristos este asigurarea noastră. În El este siguranța noastră. El este Salvatorul nostru, Mântuitorul nostru, Răscumpărătorul nostru, Regele nostru care vine.

Ce face răspândirea atât de rapidă a acestui virus? Ne cheamă să ne venim în fire.

Această lume nu este totul. Hristos ne vorbește, mie și ție. Viața noastră este fragilă. Fiecare dintre noi trăiește într-un corp fragil pe pământ. Dar, dincolo de ceea ce este, ceva mai bun va urma – și aceasta este slava lui Hristos. Există ceva pentru care merită să trăim dincolo de această viață și acesta este Isus Hristos. Permite-I să îți umple inima, să îți îndepărteze temerile, să îți întărească  decizia și să te pregătească pentru întoarcerea Lui, care e aproape.

Întrebări de meditat

Ai conștientizat ce speranță incredibilă avem ca adventiști? Ai văzut cum nimic din această lume nu ne poate trage în jos, atât timp cât avem ochii fixați pe Hristos și făgăduințele Sale? Treci prin această pandemie și prin fiecare zi viitoare, cu deplina asigurare a marii promisiuni a lui Dumnezeu de bucurie eternă, fericire și pace?

Provocare la cercetarea inimii

Ia-ți  timp astăzi pentru a găsi toate versetele din Biblie care vorbesc despre marea speranță a celei de-a doua veniri și promisiunile legate de cerurile noi și de pământul nou. Alege câteva versete pentru a le memora și lasă ca realitatea bunătății și iubirii lui Dumnezeu să îți umple zilele cu speranță, bucurie și siguranță în Isus.

„Și anii veșniciei, în desfășurarea lor, vor aduce descoperiri mai bogate și mai slăvite despre Dumnezeu și despre Hristos. Pe măsură ce crește cunoștința, cresc și dragostea, respectul și fericirea. Cu cât oamenii Îl vor cunoaște pe Dumnezeu mai mult, cu atât mai mare va fi admirația lor față de caracterul Său. Când Isus deschide în fața lor bogățiile mântuirii și realizările uimitoare în lupta cea mare cu Satana, inimile celor mântuiți sunt cuprinse de o devoțiune și mai arzătoare și, cu o bucurie și mai entuziastă, își ating harpele de aur și atunci de zece mii de ori zece mii și mii de mii de glasuri se unesc pentru a înălța coruri puternice de laudă. „Și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând: «A Celui ce șede pe scaunul de domnie, și a Mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor!»” (Apocalipsa 5, 13) Marea luptă s-a sfârșit. Păcatul și păcătoșii nu mai există. Universul întreg este curat. O singură vibrație de armonie și de bucurie străbate prin creațiunea imensă. De la Acela care a creat toate se revarsă viața, lumina și fericirea prin domeniile spațiului fără sfârșit. De la atomul minuscul și până la lumile cele mari, toate lucrurile, însuflețite și neînsuflețite, în frumusețea lor neumbrită și într-o bucurie desăvârșită, declară că Dumnezeu este iubire.” – Tragedia Veacurilor, p. 678

Pentru aprofundare

Motive de laudă

  • Divizia Asia de Sud-Pacific: Îi mulțumim lui Dumnezeu că prin această inițiativă s-au înregistrat peste 5.000 de războinici ai rugăciunii, majoritatea fiind tineri. S-au format rețele de rugăciune și a fost votat și înființat oficial departamentul de rugăciune al tineretului.
  • Îl lăudăm pe Dumnezeu pentru credincioșia membrilor Adventiști de Ziua a Șaptea în timpul pandemiei 2020. Începând cu 11 martie 2020, membrii credincioși au consacrat peste 1.000.000 de dolari pentru daruri planificate care susțin și vor susține în continuare misiunea mondială a Bisericii Adventiste din Ziua a Șaptea.
  • Am primit rapoarte despre sute de botezuri ca rezultat al celor 100 de zile de rugăciune. Îl lăudăm pe Dumnezeu pentru toți cei care s-au rugat și pentru toate eforturile evanghelice. A lui Dumnezeu să fie lauda!
  • Un evanghelist de literatură din Tanzania: Dumnezeu a făcut o minune pentru mine în cele 100 de zile de rugăciune. M-am rugat ca Dumnezeu să mă aducă în contact cu cineva pentru a da studii biblice. Două zile mai târziu, o doamnă dintr-un loc situat la mai mult de 7 km distanță, a venit la mine acasă. „Mi-ai vândut câteva cărți, le-am citit și am aflat adevărul, am venit la tine pentru a putea continua să învăț”, a spus ea. Progresăm cu studiile noastre biblice, iar doamna este gata să-și predea viața lui Isus. Dumnezeu a răspuns rugăciunii mele! O persoană necredincioasă a rămas blocată împreună cu o familie adventistă pe timp de carantină. Familia aceea a participat la cele 100 de zile de rugăciune. Acest tânăr le zicea că rugăciunea este o pierdere de timp. La scurt timp după a contractat COVID-19. A fost transportat într-un alt loc pentru carantină, unde a experimentat o schimbare a inimii și îi încuraja pe oameni să se roage ca adventiștii la care a stat el inițial. El și toți oamenii din acel loc au fost vindecați în mod miraculos. De asemenea, El împreună cu o altă persoană s-au dedicat lui Dumnezeu prin botez pe data de 14 iunie!

Motive de rugăciune – Vineri, 26 iunie 2020

  • Rugați-vă pentru Lennox. El este un băiețel de 6 ani. Nu are ligamente stabile în corpul său. Lentilele ochilor săi s-au desprins și s-ar putea să orbească. Are gigantism, MARS și o inimă mărită. Rugați-vă pentru toți copiii bolnavi din întreaga lume.
  • Rugați-vă pentru India de Nord-Est și alte părți ale lumii în care cazurile COVID-19 cresc din nou.
  • Rugați-vă pentru copiii familiilor adventiste care s-au rătăcit sau se află într-o stare de confuzie și rebeliune.
  • Rugați-vă pentru persoanele care se gândesc să intre în lucrare pentru Domnul cu normă întreagă. Rugați-vă pentru claritate a chemării lor și pentru eliminarea oricăror obstacole.

Traducere: Impact România
(https://www.impactromania.org)

Dacă aveți motive de rugăciune puteți să le scrieți pe grupul nostru de Facebook Buzunarul cu rugăciuni  și ne vom ruga pentru ele.

Loading