Începe 2016 cu rugăciune: Zece Zile de Rugăciune

Dumnezeu a revărsat puterea Duhului Sfânt la Cincizecime după ce biserica Sa petrecuse zece zile împreună, cerând împlinirea binecuvântării promise. El este gata să o facă din nou! Pe întreg pământul, bisericile adventiste experimentează reînnoirea Duhului Sfânt, urmând exemplul ucenicilor și participarea la Zece Zile de Rugăciune.

Prezbiteri, pastori și membri au condus grupuri de rugăciune de toate dimensiunile în case, școli, biserici, forumuri online și teleconferințe. Grupurile care nu au avut posibilitatea să se întâlnească în perioada stabilită au ales o altă perioadă de zece zile și au fost la fel de binecuvântate. Vei conduce biserica ta să se alăture proiectului Zece Zile de Rugăciune? Conferința Generală a votat pentru anul 2016 perioada 6 – 16 ianuarie (miercuri seara până în Sabat dimineață).

Dumnezeu a făcut multe minuni prin programul celor Zece Zile de Rugăciune de când a început sub denumirea de Operațiunea Ploaia Globală în 2006. Duhul Sfânt a lucrat redeșteptare, convertiri, pasiune reînnoită pentru evanghelizare și a vindecat relații. Cu adevărat, rugăciunea este locul de naștere al redeșteptării!

În timpul celor Zece Zile de Rugăciune, 6-16 ianuarie 2016, grupa de rugăciune ar trebui să se întâlnească zilnic în persoană sau prin telefon pentru o oră de rugăciune unită. Ziua a unsprezecea, 16 ianuarie, e în timpul Sabatului. Este o zi în care sărbătorim tot ceea ce a făcut Dumnezeu ca răspuns la rugăciunea unită. Sperăm ca aceste idei și sugestii să te ajute să faci din cele Zece Zile de Rugăciune 2016 o experiență puternică pentru grupa mică sau familia bisericii.

Mărturii

Pe măsură ce te angajezi în această călătorie, ia-ți timp să citești mărturiile celor care au participat la cele Zece Zile de rugăciune 2015:

Puterea Duhului Sfânt este la lucru în biserica noastră. Unii dintre cei care au părăsit biserica se întorc. În plus unii dintre membri fac un legământ de consacrare de a umbla cu Domnul în anul acesta, 2015. Mulțumim și Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți.

Joe KinKanudi SDA Church, Port Moresby, Papua Noua Guinee

Dumnezeu ne binecuvântează în mod deosebit în timp ce biserica noastră se adună în timpul acestor zece zile de rugăciune. Există un tânăr care nu a fost la biserică de multă vreme. Soția sa a venit la întâlnirea de rugăciune vineri seara, și grupul i s-a alăturat în rugăciune pentru ca soțul ei să se întoarcă la biserică. Sâmbătă dimineața, el era acolo! Lăudăm pe Dumnezeu pentru că lucrează în mijlocul nostru!

Peggy CasebierOregon, USA

Cele Zece Zile de Rugăciune au redeșteptat biserica Southend și întâlnirile de rugăciune de vineri seara, care nu mai exista în bierica noastră. Aceste Zece Zile ne-au învățat puterea care este în rugăciune și a adus unitate între membrii bisericii, precum și zel în a lucra pentru Domnul.

Tafadzwa KatsotaSouthend SDA Church, Zimbabwe

Noi am ținut cele zece zile între 1-10 ianuarie. Pastorul nostru, Bill McClendon, s-a rugat pentru protecția tuturor celor de pe lista de rugăciune. În aceeași zi, pe 7 ianuarie, eram în trafic către locul meu de muncă și o mașină de pe banda din mijloc a deviat către banda de rezerva, s-a răsucit de mai multe ori și în cele din urmă s-a oprit pe banda mea cu fața sper mașina mea. Mașina lui s-a oprit cam la jumătate de metru de mine. Am exclamat: „Mulțumesc, Doamne!” Mi-a văzut fața și a încercat să-și întoarcă mașina, apoi a dispărut în trafic. Un camion de remorcare în spatele meu se aștepta să aibă de lucru, dar nu de data asta! Am sunat pe pastor și i-am povestit ce se întâmplase. Dumnezeu este cu noi tot timpul; eu, personal voi ști asta mereu.

Charmaine RidgelyBaltimore First SDA Church, Ellicott City, Maryland, USA

Sunt recunoscător Tatălui nostru ceresc. El a făcut ceva special. Fratele meu mai mic( în vârstă de 10 ani) suferea de inimă și doctorii au hotărât să fie supus unei intervenții chirurgicale în India. Când am început să mă rog pentru el s-a recuperat foarte repede, în decurs de câteva zile, deși medicii estimau că va dura două săptămâni. Dumnezeu a decis să-i mai salveze viața odată și mâine se va întoarce din India. Mă aștept să se întâmple lucruri mari în zilele următoare.

Yoel AsaphMwanza, Tanzania

Citește mai jos materialul pentru fiecare zi. Vom publica în fiecare zi câte un material pentru ziua respectivă.

Ziua 11- Viață mai îmbelșugată

Acest ultim Sabat, ar trebui să fie un timp de mare bucurie petru tot ceea ce a făcut Dumnezeu pentru tine și pentru biserica ta în timpul celor Zece Zile de Rugăciune. Programați ziua pentru a sărbători bunătatea și puterea lui Dumnezeu. Analizați modul în care ați experimentat revărsarea Duhului Sfânt în timpul ultimelor zece zile. Acest Sabat este o ocazie de a ne bucura pentru ceea ce El a făcut, face și urmează să facă.

Ziua 10 – Hristos reflectat în vecinătate

Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului. Faptele 1:8

Ziua 9 – Hristos reflectat în biserică

Eu în ei, şi Tu în Mine – pentru ca ei să fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis şi că i-ai iubit cum M-ai iubit pe Mine. Ioan 17:23

Ziua 8 – Hristos reflectat în familie

Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii, pentru că dragostea este din Dumnezeu şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi-L cunoaşte pe Dumnezeu! 1 Ioan 4:7

Ziua 7 – O viață care binecuvântează pe alții

Cel ce crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, aşa cum zice Scriptura! Ioan 7:38

Ziua 5 – Mai mult decât biruitori

Totuşi, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit. Romani 8:37

Ziua 4 – Rămânând în Hristos

Rămâneţi în Mine, şi Eu voi rămâne în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduceţi rod, dacă nu rămâneţi în Mine. Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce mult rod; căci despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic. Ioan 15:4-5

Ziua 3 – Hristos în noi

Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine. Galateni 2:20

Ziua 2 – Cel mai mare dar al nostru pentru Dumnezeu – Ființa noastră

Vă îndemn, dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Romani 12:1

Ziua 1- Cea mai mare nevoie – Duhul Sfânt

De aceea şi Eu vă spun: cereţi, şi vi se va da; căutaţi, şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide. Fiindcă oricine cere capătă; cine caută găseşte; şi celui ce bate i se deschide. Cine este tatăl acela dintre voi, care, dacă-i cere fiul său pâine, să-i dea o piatră? Ori, dacă cere un peşte, să-i dea un şarpe în loc de peşte? Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!” Luca 11:9-11,13

Făgăduințe pe care să le cerem în rugăciune

Cereţi de la Domnul ploaie, ploaie de primăvară! Domnul scoate fulgerele şi vă trimite o ploaie îmbelşugată pentru toată verdeaţa de pe câmp. Zaharia 10:1
Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!” Luca 11:13

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *